jens andersen

Jens Andersen, HK'er og leder, mener, at der kan være guld at hente for de statslige arbejdsgivere, hvis de bider på HK Stats krav til OK24 om mere fleksibilitet til de erfarne medarbejdere fx i form af flere seniordage. Privatfoto i collage.

61-årige Jens Andersen er nok ikke som HK’ere er flest i staten. I sine unge år blev han udlært kontorfunktionær ved det daværende Århus Amt i 1986. Siden har han været vidt omkring og har blandt andet været selvstændig, HR-chef i Bilka, butikschef i Føtex, direktør i en professionel håndboldklub, inden han i 2017 vendte tilbage til HK-faget som administrativ leder i det offentlige, først i Aarhus Kommune og i dag i økonomiafdelingen på det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet.

At vende tilbage til det offentlige var et helt bevidst valg. Efter flere år i overhalingsbanen i det private med god løn, men også arbejdsuger på op til 60 timer, ville Jens have mere tid til familielivet i sin resterende tid på arbejdsmarkedet. 

- Det var simpelthen et ønske om at se mine børn mere. Nu havde jeg brugt 25 år på at skabe mig en karriere. Og det var sjovt, spændende og udfordrende og alt muligt andet. Men jeg havde et ønske om at få noget mere luft i min hverdag. At kunne være håndboldtræner for min søn, ikke at være så træt, når jeg kom hjem, aldrig have helt fri og kunne slukke min telefon, siger han med lettelse i stemmen.

OK21-aftale er et skridt på vejen

Allerede dengang startede Jens’ færd mod et bedre og mere fleksibelt arbejdsliv. Han har fået opfyldt ønsket om at arbejde mindre, efter han skiftede spor, men fleksibiliteten på samme måde som på de kommunale arbejdspladser, den har han stadig til gode at opleve.

- Bare det, at der er så stor forskel på at være ansat i kommunen og i staten. Når man fylder 60, får man automatisk 5 seniordage som ansat i Aarhus Kommune, men her på universitetet har det hidtil været sådan, at man skal søge om det, når man bliver 62 år. Det er en stor forskel, siger han.

Seniorordninger i staten er et stort ønske for flere af HK Stats medlemmer. Det kom til udtryk ved kravindsamlingen til OK24, hvor flere begrundende ønsket om mere fleksibilitet i de sidste år af arbejdslivet med at få tid til at tage sig af plejekrævende forældre.

Men faktisk behøver man ikke længere at søge om seniordage, når de 62 lys i lagkagen er pustet ud. Per 1. januar i år fik ansatte i staten, der enten bliver 62 - eller har passeret de 62 år - ret til 2 seniordage om året. Fylder du først 62 efter 1. juli i år, har du dog kun ret til én seniordag i år, men efter det fyldte 62. år har alle krav på 2 årlige seniordage.

Det var en væsentlig landvinding fra OK21. Dog har den nye ret ladet vente på sig, fordi parterne var uenige om forståelsen af aftalen i praksis, men det blev løst ved et forlig sidste år.

LÆS OGSÅ: Uenighed om senioraftale er løst ved forlig

Derudover er det begrænset med automatiske seniorordninger i staten. Der er dog mulighed for at indgå aftaler om eksempelvis flere seniordage, nedsat tid og fastholdelsesbonus, hvis den lokale arbejdsgiver er med på idéen.

”Man betaler gæld af ved at passe børnebørn”

Det er netop flere automatiske rettigheder som dem, HK Stat opnåede ved OK21, og dem, Jens Andersen oplevede i kommunalt regi, som han ønsker sig flere af:

- Det kunne være rart, at man ikke skal komme med hatten i hånden. Jeg tænker, at det er nemmere at få noget igennem, hvis man selv er villig til at betale for den ekstra frihed. Men på den anden side ser jeg det heller ikke som et voldsomt stort privilegie at betale sig fra at gå ned i tid og få mere fleksibilitet.

- På et eller andet tidspunkt kan det være, at jeg er så heldig at få børnebørn. Og ja, du ved godt, at man betaler gæld af ved at passe sine børnebørn, ikke?

- Dét, man ikke så til sine børn, det kan man kompensere for ved at passe børnebørnene, siger han.

- Men vi lever jo også kun én gang. Så der kan komme nogle ting, hvor jeg tænker, at det vil jeg gerne nå at opleve sammen med familien.

”I en perfekt verden blev jeg længere”

Statsansatte, der er fyldt 60 år, skal i forbindelse med MUS have tilbud om at drøfte seniorperspektiverne. Samtalen skal hare fokus på fastholdelse og ønsker og forventninger til arbejdslivet både på kort og langt sigt.

Som 61-årig nærmer Jens sig så småt pensionsalderen. Han kan gå fra, når han fylder 67 år, men han er uafklaret med, hvornår han vil trække stikket fra arbejdsmarkedet.

- Jeg er ikke afvisende over for at gå fra før. Jeg kunne godt finde på at gå som 65-årig, men det afhænger også af, hvad der er af muligheder på det tidspunkt, og hvordan min pensionsordning ser ud til den tid. I mine 8 år som selvstændig fik jeg ikke indbetalt så meget til pension, så det spiller også ind. Heldigvis har jeg en ung kone, som tjener penge i mange år endnu, men det tror jeg ikke, jeg vil forlade mig på, fortæller han.

Omvendt vil han heller ikke afvise at blive længere på arbejdsmarkedet:

- Jeg kan jo godt lide det, jeg laver, i bund og grund. Skulle jeg ned i tid, ville der blive taget nogle opgaver væk. I den perfekte verden ville jeg gerne forlænge arbejdslivet, hvis jeg eksempelvis kunne få lov til at vælge mine egne opgaver, der ikke var så driftsrelaterede med deadlines, og i stedet glide over i en mere rådgivende rolle.

Lederen Jens: Staten halter efter

Fleksibilitet og det gode arbejdsliv er en mønt med flere sider. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der er generelt mangel på arbejdskraft og benhård konkurrence om de kvalificerede medarbejdere. Derfor kan der ligefrem være guld at hente for de statslige arbejdsgivere, hvis de bider på HK Stats krav til OK24 om mere fleksibilitet til de erfarne medarbejdere, også kaldet det grå guld. 

Udover et ønske om mere fleksibilitet i eget arbejdsliv ser Jens Andersen også statens manglende seniorordninger fra sin position som leder:

- Jeg oplever, at der bliver spurgt ind til, hvordan vi fastholder vores medarbejdere, og om vi har automatiske seniordage. Det er ikke bare, fra man fylder 60 eller 62, de tænker på, men allerede fra de 55 år. Så det er noget, der optager folk, og især dem, der er i den sidste tredjedel af arbejdslivet, fortæller han og fortsætter:

- Det er noget, man er nødt til at kigge på, for vi er i en benhård konkurrencesituation på medarbejdere. Vi får ikke 40 ansøgninger ind på en ledig stilling, men måske omkring 20 på en rigtig god dag.

Også lønnen i staten kan være svær at sælge, oplever Jens Andersen. Derfor bliver pakken i staten næppe bedre af, at man halter efter på seniorordningerne:

- Lønnen ligger et nøk under de kommunale, og når man samtidig ligger under på frihed og seniordage, så bliver det skævt. Det er en udfordring, for knapheden på kvalificeret arbejdskraft bliver ikke mindre fremover, forudser Jens Andersen, der er leder for 26 medarbejdere på Aarhus Universitet.

I hans optik er der flere modeller at skele til, når det kommer til at fastholde gode og erfarne medarbejdere.

- Flere automatiske seniordage, eller at man får en måneds ekstra pensionsbidrag for hvert år, man bliver længere på arbejdsmarkedet over en vis alder. Med sådan nogle tiltag er jeg sikker på, at man kunne få flere til at blive længere, siger han og supplerer:

- Jeg synes, man forsømmer nogle chancer for at sende de rigtige signaler. Som leder vil jeg gerne beholde mine medarbejdere, og jeg er sådan set ligeglad med deres alder. Vi har mange unge her, men jeg ved også godt, at dét, der giver stabiliteten i afdelingen, er dem, som bliver her i mere end 5 år, fortæller Jens Andersen, HK’er og teamleder på Aarhus Universitet.

OK21 kom med seniordage og seniorbonus

  • Hvis du fylder 62 i første halvdel af kalenderåret, kan du holde 2 seniordage i samme år.
  • Falder din fødselsdag efter 1. juli, har du ret til én dag inden nytår.
  • Efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage med om året.
  • Forliget betyder også, at du automatisk får din seniorbonus udbetalt sammen med din løn hver måned, svarende til 0,8 procent af den faste månedsløn, der udgøres af basisløn, intervalløn, skalatrinsløn, samt de tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb.
  • Vil du hellere have den som fridage, bliver du trukket i løn. Hvis du foretrækker at få din bonus sat ind på pensionsopsparingen, skal du aftale det med din leder.
  • Med aftalen kan seniordagene kun afvikles som hele dage. Fradraget i din løn, når du holder dine seniordage, svarer til værdien af din seniorbonus.
  • Seniorbonussen bliver udbetalt hver måned og er pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd.
  • Seniorbonusordningen trådte i kraft i kraft 1. januar i år. Hvis du allerede i 2022 eller 2023 har været omfattet af den gældende seniorbonusordning, skal du være opmærksom på den overgangsordning, der er aftalt i forliget.
  • Hvis du i 2022 valgte at konvertere din seniorbonus til seniordage til afvikling i 2023, men din arbejdsplads ikke gav dig mulighed at planlægge og afholde dem, vil du få dem udbetalt med din første løn i 2024.
  • Er du omfattet af seniorbonus for 2023, kan du ikke konvertere den til seniordage fra dette år til afholdelse i 2024.