Beskæftigelsesministeren inviterede efterfølgende HK Kommunal til at fortsætte dialogen om vores syn på beskæftigelsesområdet. Foto: Lars Preisler.

Fredag 2. februar var HK Kommunals formandskab til møde hos beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen. 

Her talte formand Lene Roed og næstformand Pia Lund Jeppesen bl.a. om nogle af de punkter, HK Kommunal mener, man skal tage højde for i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Jobindsats skal bygge på tillid

Under mødet kom HK Kommunals formandskab bl.a. ind på ungeindsatsen, den virksomhedsrettede indsats og private aktører.

Pointerne var bl.a., at der ikke findes en one size fits all-model for ungeindsatsen. At den virksomhedsrettede indsats bør være forankret i kommunen, så der kun er én indgang til virksomheden. Og hvis man skal bruge private aktører, skal de være kompetente og seriøse.

- Men først og fremmest skal beskæftigelsesindsatsen bygge på tillid. Tillid overfor den enkelte borger. Og tillid overfor beskæftigelsesmedarbejderens faglighed, siger Lene Roed.

Brug for vished

Under mødet kom formandskabet også ind på den svære situation, som medarbejderne på jobcentrene er efterladt i ovenpå udmeldinger om milliardbesparelser og nedlægning af jobcentrene.

- Vi fik italesat, at vores medlemmer på jobcentrene i lang tid er blevet efterladt i uvished om deres fremtid med de udmeldinger, som kommer på beskæftigelsesområdet. Det er de ikke tjent med. De har brug for en afklaring, siger Lene Roed.

Generelt var mødet formet af en konstruktiv dialog, hvor der var lydhørhed overfor HK Kommunals pointer og med invitation til at fortsætte dialogen.