Nicolai Wammen og Rita Bundgaard

Søndag lykkedes det at lande en aftale mellem finansminister Nicolai Wammen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) med Rita Bundgaard, Lisbeth Lintz, Jesper Korsgaard Hansen, Gordon Ørskov Madsen, og Lydia Callesen i forhandlingsudvalget. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Den længe ventede aftale for en ny overenskomst (OK24) i staten faldt søndag eftermiddag på plads i Finansministeriet.

Se forliget på Medst's hjemmeside 

Aftalen gælder for 2 år og udstikker løn og overordnede rammer for de omkring 190.000 statsansatte. Forliget rummer en samlet økonomisk ramme med stigninger på 8,8 procent. Det betyder generelle lønstigninger til de statsansatte på 7,4 procent i 2024 og 2025.

Rita i radioen: 
Hør Rita Bundgaard uddybe nogle af resultaterne i forliget i P1 Morgen. Indslaget kommer 02:26:04 inde i udsendelsen 

- Vi er rigtig glade for, at vi står med en samlet aftale for statens ansatte, der både med den økonomiske del og de øvrige elementer sætter nogle tydelige aftryk for, hvordan det vil være at være på en attraktiv statslig arbejdsplads, sagde Rita Bundgaard på pressemødet klokken 16.

Stigning fra april

1. april 2024 tager lønnen et markant nøk opad, hvor den største stigning på 5,89 procent udmøntes. Det vil sige, at en gennemsnitlig indkomst inklusiv pension for en statsansat HK'er stiger med næsten 2.000 kroner om måneden.

Og det har været vigtigt for lønmodtagerne at få penge på bordet hurtigt, forklarer Rita Bundgaard, der som formand for CFU har forhandlet den nye overenskomst med Nicolai Wammen.

- Vi er optaget af, at vi får genskabt balancen mellem den private og den statslige lønudvikling, og det ser vi frem til at have etableret i denne aftale og også for fremtiden, sagde Rita Bundgaard ved pressemødet. 

lønstigninger

I april stiger lønnen 5,89 procent. Næste år stiger den igen med 1,31 og så er der 0,89 procent i organisationspulje, som de enkelte organisationer kan prioritere på deres område. Kilde: Finansministeriet.

- Det er en god aftale, vi har lavet med statens ansatte, og det er samtidig en ansvarlig aftale, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet.

Løn skal genforhandles i 2025

I CFU vækker det glæde, at medlemmerne nu kan se frem til en reallønsfremgang ovenpå en periode, hvor alle har lidt reallønstab på grund af høj inflation.

- Vi har ved siden af resultatet på 8,8 procent aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at det efterslæb, som vi kom ind med i OK24 i forhold til den private lønudvikling, senest i slutningen af 2025 bliver udlignet. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med lønnen i november i 2025, udtaler Rita Bundgaard i en pressemeddelelse fra CFU.

CFU-forliget rummer også en aftale om styrkede vilkår for tillidsrepræsentanterne og mere fleksibilitet. Den ansatte får nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af blandt andet afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode. I alt kan der opspares timer op til 3 uger i ordningen, som kan bruges til fleksibelt fravær på enkeltdage eller som sammenhængende frihed.

- Vi har med forliget taget hul på, at den enkelte ansatte i staten får bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sit arbejdsliv mere fleksibelt. Det har været stærkt efterspurgt af vores medlemmer. Jeg er også meget tilfreds med, at vi har styrket vilkårene for tillidsrepræsentanterne. Vi har etableret et styrket grundlag for, at der kan vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og vi har etableret en ret for tillidsrepræsentanter til at mødes med nyansatte kollegaer. Vi har samlet set indgået et forlig, som rummer en række gode nyskabelser og øvrige forbedringer, siger Rita Bundgaard i pressemeddelelsen.

Forhandlinger fortsætter om HK’ernes særlige krav

Det statslige forlig falder efter en uge med forhandlinger dag og nat siden mandag. Med statens OK24 på plads kan de kommunale og regionale parter nu også komme videre med deres forhandlinger, som fredag blev udsat.

Efter nogle dages pause til de trætte forhandlere fortsætter forhandlingerne også på statens område. Det sker, når organisationsforhandlingerne begynder, og parterne skal drøfte de særlige krav fra HK Stats og de andre organisationers medlemmer. Der er afsat 4 uger til de forhandlinger, og derefter vil resultatet blive sendt til urafstemning, så medlemmerne kan tage stilling til det samlede resultat. 

OK24: Reallønsstigninger og mere fleksibilitet - CFU-forliget i punkter 

CFU og Finansministeriet har den 11. februar 2024 indgået en 2-årig overenskomstaftale for 2024 og 2025.
Aftalen betyder:
  • En samlet økonomisk ramme på 8,8 procent i OK24-perioden.
  • Generelle lønstigninger i perioden på 7,4 procent.
  • OK24 forventes at give 2,50 procent i reallønsforbedringer.
  • Der er afsat organisationspuljer med midler til udvikling af løn og andre vilkår i de enkelte overenskomster.
  • Der er enighed om i OK24-perioden at fortsætte reguleringsordningen og få skabt balance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor. Derfor er der aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025.
  • Øget fleksibilitet for medarbejderne. Den ansatte får nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af bl.a. afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode. I alt kan der opspares timer op til 3 uger i ordningen, som kan bruges til fleksibelt fravær på enkeltdage eller som sammenhængende frihed.
  • Styrkede vilkår for tillidsrepræsentanter: Der kan med OK24 vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og vi har etableret en ret for TR til at mødes med nyansatte kollegaer.
  • 3 ugers yderligere fædreorlov i forbindelse med barsel.
  • Et særligt lønprojekt for de lavest lønnede.
  • En forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af store bededagstillægget.

Se Finansministeriets faktaark om forliget Lille pdf symbol