collage af hk statblade

Beslutningen om at lukke bladet traf HK Stats forbundssektorbestyrelse i december 2023. Med lukningen vil bestyrelsen spare 800.000 kroner om året på trykning og distribution. Besparelsen slår fuldt igennem i 2025, som bliver det første hele år uden medlemsblad.

Bladet er de senere år blevet omdelt til 21.000 medlemmer 4 gange om året. Tidligere udkom det oftere.

I sin fremlæggelse af forslaget nævnte formand Rita Bundgaard blandt andet, at der ifølge undersøgelser er bred tilfredshed med HK Statbladet blandt medlemmerne. Samtidig har sektorbestyrelsen haft en stærk opmærksomhed på mere digital kommunikation og på en budgetbesparelse ved at fravælge udgifter til tryk og distribution af blad.

Formidling på nye måder

Rita Bundgaard kom også ind på konsekvenserne af at droppe medlemskommunikation på tryk:

- Ved at lukke bladet fravælger vi den sidste trykte kanal, vi har. Digital kommunikation kræver i endnu højere grad et aktivt tilvalg af potentielle brugere. Vi skal derfor være meget opmærksomme på, hvordan vi fremover kommunikerer med såvel medlemmer som andre interessenter, sagde formanden.

LÆS OGSÅHjælp redaktionen med at fortælle dine historier

Hun oplyste, at det redaktionelle indhold – altså artiklerne – fortsat skal produceres, men formidles på nye måder. Derfor bliver der nu lagt en ny strategi for, hvordan HK Stat kommer bredt ud med relevant kommunikation og information, så både medlemmer og øvrige interessenter får viden og fortsat oplever deres fagforening som relevant.

Hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve – og nye kanaler

Beslutningen om medlemsbladet berører ikke umiddelbart nuværende digitale kanaler – hverken hjemmesiden eller det nyhedsbrev med artikler og serviceinformationer fra både HK-afdelinger og sektor, som alle HK Stat-medlemmer modtager en personlig udgave af hver 14. dag. På længere sigt er det nærliggende at øge antallet af netop disse nyhedsbreve, så de udkommer oftere, og når der er nyttigt nyt at fortælle.

Også brug af flere sociale mediekanaler som fx Instagram og LinkedIn kan komme i spil. I dag kan man følge HK Stat på Facebook. Det gør 4.800 mennesker, og de får på den måde blandt andet dagsaktuelle faglige nyheder og kommentarer.

Sidste nummer af HK Statbladet udkommer i uge 19, fra mandag den 6. maj. På hk.dk/statbladet finder du både de seneste artikler fra bladet, webversioner af udvalgte temaer fra det trykte blad og et arkiv med alle blade siden maj 2010.