Vælg din efteruddannelse fra positivlisten: Du finder den her

Dansk Lægesekretærforening under HK: www.hk.dk/dl

Praktiserende Lægers  Arbejdsgiverforening: www.pla.dk

Lægesekretæruddannelsen hører under OmKOF: www.uddannelsesnaevnet.dk/udvalgene/omkof

Læs om uddannelse