Barske løjer

Her på Fyn, på de sydfynske øer og i Fredericia-området har Corona været barske løjer for vores virksomheder og arbejdspladser. De har, som alle andre steder i landet, været presset på deres omsætning på grund af nedlukninger, lukkede markeder, hjemsendte medarbejdere og nødvendige restriktioner.

For HK’erne har det ligeledes været en frustrerende periode, uanset om vi har været sendt hjem til hjemmearbejde eller har holdt skansen i butikker, bag skranker og i nødberedskaber i mødet med kunder, patienter eller borgere.

 

Allerstørste respekt: HK’erne har taget én for holdet

Jeg har i øvrigt den allerstørste respekt for jer alle, uanset hvilken svær arbejdssituation I har været i og er i lige nu. For i har som HK’ere virkelig taget én for holdet og været med til at holde tandhjulene i gang sammen med en række andre dygtige faggrupper.

 

Gjort en kæmpe forskel for medlemmerne

I HK Midt har vi i det forgangne Corona-år alle haft travlt med at servicere vores medlemmer i både Handel, Kommunal, Stat og Privat. For mange af jer har haft brug for svar på faglige spørgsmål. For tryghed i en usikker situation med mange ubekendte. For nye perspektiver på jeres arbejdsliv under og efter Corona.

Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan medarbejderne i hele afdelingen er gået til opgaven med stort engagement og med en faglig seriøsitet, der har gjort en kæmpe forskel for en masse medlemmer i udsatte situationer. Den indsats har vi fået flot respons på fra medlemmerne. Godt gået!

 

Fokus på overordnede dagsordener og udfordringer

Mens vi i HK Midt har stået klar til at hjælpe vores medlemmer, så har vi samtidig holdt blikket rettet mod overordnede dagsordener og udfordringer, der var aktuelle før Corona - og som stadig vil være det, når vi er på den anden side.

 

Det er dagsordener, der er vigtige for den enkelte HK’ers arbejdsliv og for det fynske arbejdsmarked som helhed. Det handler bl.a. om, at….:

// ARBEJDSMILJØ: Arbejdet for et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø skal styrkes yderligere, så vi får løftet arbejdsglæden og får sænket antallet af arbejdsmiljø-relaterede sygedage

// LIGESTILLING: Ligestilling og lige løn må være et must i et moderne samfund, som det danske, men vi er stadig alt for langt bagud

// KOMPETENCEUDVIKLING: Efteruddannelse og kompetenceudvikling for HK’erne skal prioriteres, så vi får de rette nye kompetencer, når der kommer nye opgaver til

// SENIORLIVET PÅ ARBEJDSMARKEDET: Vi ikke er færdige med at kigge på seniorlivet på arbejdsmarkedet (fx når det gælder seniorordninger, pensionsalder og nedslidning); der er stadig løsninger, der skal prøves af, ordninger der skal forbedres, muligheder der skal gøres tydeligere og hensyn, der skal tages

// UNGE PÅ ARBEJDSMARKEDET: Unge skal integreres bedst muligt, når de første gang bliver en del af arbejdsmarkedet – og at de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser i samarbejde med områdets dygtige erhvervsskoler skal gøres mere attraktive for de unge

// LEDIGE: Ledige HK’eres vej tilbage til arbejdsmarkedet skal gøres kortere, selvom mange af dem lige nu føler, at den kun er blevet længere på grund af pandemien. Personligt er jeg både bekymret for dem, der har mistet deres arbejde på grund af Coronaen, og for de, som var ledige før krisen. De risikerer at være sidst i køen, når vi – forhåbentlig snart – ser, at der igen kommer mere gang i beskæftigelsen.

 

Stop udhulingen af dagpengene!

En dagsorden, som hele HK har fokus på, er kampen for at stoppe udhulingen af dagpengene.

Politikerne har i snart en del år skridt for skridt, krone for krone gjort dagpengesystemet mindre attraktivt. Vi ser et godt og aktuelt eksempel under Corona-krisen. For heldigvis er der fine lønhjælpepakker, der starter ved 23.000 kroner. Problemet er bare, at det udstiller udhulingen af dagpengene, hvor den maksimale sats er 19.322 kroner, men aldrig mere end 90% af lønnen.

Det er på trods af, at et velfungerende dagpengesystem med rimelige satser er en af krumtapperne i den danske model, som vi ellers er så stolte af.

Vi skal derfor have sikret vores flexicurity-model igen ved at bringe dagpengesatserne til et rimeligt niveau, fordi det er et vigtigt sikkerhedsnet – for den enkelte og for samfundet som helhed.

 

Stærkere sammen og i tæt dialog

Der er med andre ord stadig meget at kæmpe for, når vi efter Coronaen kan begynde at genetablere et mere normalt (arbejds)liv. I sådan et arbejde er vi som altid stærkere, når vi står sammen som HK’ere, og når vi har en tæt dialog med hinanden – og med de parter på arbejdsmarkedet i Fredericia-området og på Fyn med øer, som vi kan finde løsninger sammen med.

Nogle løsninger kæmper HK allerede for i de igangværende overenskomstforhandlinger.

Her bliver der kæmpet for forlig, der sikrer og stiller os bedst muligt.

 

P.S.: Vi glæder os til….

I HK Midt glæder vi os til, at vi igen kan se vores medlemmer direkte i øjnene. At vi kan sidde over for hinanden, når vi skal kigge på faglige løsninger for det enkelte medlem. At vi kan invitere til fysiske møder, arrangementer, kurser, foredrag og alle de andre spændende ting, vi deler med hinanden.

 

Indtil da står vi som nu stadig til rådighed med den tættest mulige kontakt og med den faglige rådgivning, som du og dine HK-kolleger har brug for. Det kan være omkring arbejdsmiljø, ligestilling, efteruddannelse, kompetenceudvikling, seniorliv, ledighed, lønforhold og meget, meget andet.