Jeg håber, at politikerne vil tage imod hjælpen og – sammen med HK Midt og andre engagerede aktører – bruge 2022 til at arbejde for vores ledige, ligestilling, dagpengesystemet, kompetenceudvikling m.m.
-Anne Marie Bay, formand HK Midt

 

Jeg håber, at politikerne vil tage imod hjælpen og – sammen med HK Midt og andre engagerede aktører – bruge 2022 til at arbejde for vores ledige, ligestilling, dagpengesystemet, kompetenceudvikling m.m.


  • Jeg vil i 2022 arbejde for, at endnu flere LEDIGE kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Sammen med arbejdsmarkedets parter skal vi finde løsninger, der matcher ledige danskere med ledige jobs. Vi skal holde hånden under vores ledige ved at styrke jobformidling, kompetenceudvikling og ved igen at gøre dagpengesystemet attraktivt.

  • Jeg vil i 2022 arbejde for, at DEN DANSKE MODEL prioriteres højere igen. For den er en vigtig del af fundamentet under vores stabile arbejdsmarked – og hele vores velfærdssamfund. Det kræver, at vi som politikere stopper mange års udhuling af dagpengesystemet. I stedet skal vi sikre, at dagpengene igen bliver et sikkerhedsnet for lønmodtagerne, og at både politikere, arbejdsgivere og arbejdstagere bakker op om vores enestående danske model.

  • Jeg vil i 2022 arbejde for, at FLERE UFAGLÆRTE BLIVER FAGLÆRTE. For det får vi virkelig brug for i de kommende år – også på mange arbejdspladser på Fyn og i Fredericia-området. Der er allerede nu ved at være stor mangel på faglært arbejdskraft, og manglen bliver kun endnu større frem mod 2030, hvis vi ikke gør noget. Så det gør vi, startende i 2022.

  • Jeg vil i 2022 arbejde for, at VI TAGER NOGLE STØRRE SKRIDT IMOD REEL LIGESTILLING. For det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at vi i et moderne samfund som det danske ikke kan få ligestillingen med. Den halser stadig laangt efter, og vi skal have indhentet noget af det forsømte i løbet af det kommende år.

  • Jeg vil i 2022 arbejde for, at ARBEJDSMILJØET prioriteres højere, uanset om det er på arbejdspladsen eller hjemmearbejdspladsen. For når en del af vores arbejdstid flytter hjem, så skal det gode arbejdsmiljø selvfølgelig flytte med! Både på fælles- og på hjemmearbejdspladsen skal der være arbejdsforhold, som Arbejdstilsynet kan godkende, hvis de kommer på besøg.

 

Med dette vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår – og ønske vores politikere god arbejdslyst med de dagsordener, som de her får serveret på et sølvfad!  
-Anne Marie Bay, formand HK Midt

 

 

Som det fremgår, så har jeg og vi i HK Midt en række gode og konkrete ideer til, hvor og hvordan vores (arbejdsmarkeds)politikere kunne sætte vigtige dagsordener omkring udviklingen af det danske arbejdsmarked. Det er dagsordener tilsat løsninger, hvor vi både styrker den enkelte på arbejdsmarkedet, den enkelte uden for arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedet som helhed. Det bedste ved det hele: HK Midt indgår gerne i alle de sammenhænge og netværk, hvor vi på tværs af interesser kan flytte mest sammen.

Med dette vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår – og ønske vores politikere god arbejdslyst med de dagsordener, som de her får serveret på et sølvfad!


Anne Marie Bay

Fællesformand, HK Midt