Personligt håber jeg, at stærke politiske røster vil gå imod den konservative forsimpling, så nedslidte HK’ere ikke skal føle sig skammet ud.
- Anne Marie Bay, formand HK Midt

 

Hos HK Midt har vi en række (menu)punkter, som for os og vores medlemmer burde være en naturlig del af valgmenuen i den kommende valgkamp – og ikke mindst af efterfølgende regeringsgrundlag, politiske programmer og hvad den slags ellers kaldes. Det handler, naturligvis, om arbejdsmarked, arbejdsliv og arbejdsmiljø. Der er for os tre områder, hvor der er brug for handling, nytænkning og genopbygning:

 

Når du sætter dit kryds til det kommende folketingsvalg, så bør du først kigge nærmere på politikernes og partiernes arbejdsmarkedspolitik. For folketingsvalget handler også om dit arbejdsliv, uanset om du er HK’er på en privat eller en offentlig arbejdsplads. 
- Anne Marie Bay, formand HK Midt

 

Flexicurity og dagpengesystem skal styrkes

Den unikke danske flexicurity-model og hele dagpengesystemet skal opdateres.

Politikerne har i mange år sparet det i stykker og dermed udhulet systemets attraktivitet.

Der skal et markant løft af dagpengesatserne til, fordi den danske model er en garanti for stabilitet på vores arbejdsmarked – og for et stærkt sikkerhedsnet under ledige danskere.

 

Arne-pensionen skal fastholdes og udvikles

Arne-pensionen bør være kommet for at blive. Den er både populær, nødvendig og udtryk for, at vi har respekt for de medborgere, der har haft psykisk og/eller fysisk opslidende jobs.

Jeg vil samtidig opfordre især konservative folketingspolitikere til at indstille den smædekampagne, de har kørt mod HK’erne, når det gælder tidlig og værdig tilbagetrækning. De nærmest latterliggør, at også HK-funktioner kan være nedslidende i en grad, der kan udløse en tidlig pension (”Arne-pension”).

Personligt håber jeg, at stærke politiske røster vil gå imod den konservative forsimpling, så nedslidte HK’ere ikke skal føle sig skammet ud. For også her på Fyn og i Fredericia-området er der HK’ere, der har fået mulighed for at trække sig værdigt tilbage efter et langt og opslidende arbejdsliv.

 

Hos HK Midt håber vi, at politikerne gør netop arbejdsliv og arbejdsmarked til en central del af deres valgkamps-menu. Det kan de blive tvunget til, hvis både du og vi ikke lader os spise af med valgflæsk og vindfrikadeller om mere populistiske emner. 
- Anne Marie Bay, formand HK Midt

 

Det handler om (arbejds)livskvalitet

Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø skal prioriteres højere. Ikke bare i de politiske skåltaler. Der skal handling, økonomi og værktøjer til. For eksempel med en genopretning af et svækket arbejdstilsyn.

For der er stadig mange gevinster at hente på arbejdsmiljøet. Både for den enkelte medarbejder, arbejdsgiveren, arbejdspladsen og samfundet som helhed. Vi har for eksempel stadig alt for mange stress-relaterede sygedage. Det koster både (arbejds)livskvalitet, effektivitet og vigtige ressourcer. Hos HK Midt engagerer vi os allerede i en række lokale og regionale sammenhænge, hvor vi kan være med til at sætte fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø, men vi kunne godt bruge flere værktøjer og ressourcer fra politisk hold.

 

Unge på arbejdsmarkedet

Et særligt fokusområde i HK Midt, som også politikerne burde prioritere højt, er de unge på arbejdsmarkedet. Her skal vi sikre de unge en god start på deres arbejdsliv, og vi SKAL have flyttet deres uddannelsesvalg: Flere unge skal gøres opmærksomme på de mange muligheder, der er, hvis de går håndens vej og tager erhvervsuddannelser. Der kommer frem mod 2030 til at mangle op mod 100.000 faglærte. Det er en kæmpe opgave, der kræver nytænkning på uddannelsesområdet. Den opgave er vi klar til at løse i et tæt samarbejde med landspolitikerne.

 

Folketingsvalget handler også om dit arbejdsliv

Når du sætter dit kryds til det kommende folketingsvalg, så bør du først kigge nærmere på politikernes og partiernes arbejdsmarkedspolitik. For folketingsvalget handler også om dit arbejdsliv, uanset om du er HK’er på en privat eller en offentlig arbejdsplads.

Kig for eksempel efter, hvor de enkelte partier i Folketinget står i forhold til genopretning af den danske model og dagpengesystemet. Fastholdelse af muligheden for tidlig og værdig pensionering. Unges uddannelsesvalg. Lediges forhold. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Hos HK Midt håber vi, at politikerne gør netop arbejdsliv og arbejdsmarked til en central del af deres valgkamps-menu. Det kan de blive tvunget til, hvis både du og vi ikke lader os spise af med valgflæsk og vindfrikadeller om mere populistiske emner.