I september spurgte epinion 1.478 HK’ere om deres politiske holdninger, og her er der nogle helt klare prioriteringer:

 

90% af HK’erne mener samtidig, at politikerne skal prioritere en solid velfærdsstat, så privatøkonomi ikke bliver afgørende for uddannelsesmuligheder eller adgang til behandling i sundhedsvæsnet

 

Bedre velfærd står øverst på dagsordenen

”Bedre velfærd står højest på HK’ernes politiske dagsorden. De ønsker bedre kvalitet i velfærd og sundhed og prioriterer et stærkt sikkerhedsnet under velfærdsdanmark”

Hele 50% af de adspurgte HK’ere prioriterer bedre velfærd højest.

90% af HK’erne mener samtidig, at politikerne skal prioritere en solid velfærdsstat, så privatøkonomi ikke bliver afgørende for uddannelsesmuligheder eller adgang til behandling i sundhedsvæsnet

 

HK’erne er ikke tilhængere af skattelettelser

”HK’s medlemmer er imod afskaffelse af topskatten og sænkning af skatten. Størstedelen ville ikke arbejde mere, hvis topskatten blev fjernet”

Kun 25% svarer, at lavere skatter og afgifter er blandt de tre vigtigste dagsordner, når de skal sætte deres kryds ved et folketingsvalg. 64% af de adspurgte ønsker samtidig at bevare topskatten.

 

Der bør investeres i sundhedsvæsenet

Det er hele 91% af de 1.478 interviewede HK’ere, der er helt eller delvist enige i, at der bør investeres i sundhedsvæsenet.

Det er et tal, som politikerne bør lytte til. For en stor del af HK’erne er som bekendt helt tæt på sundhedsvæsenet og ”kender det indefra”. De kender dermed også alt til udfordringer med underbemanding, manglende ressourcer, for lange ventetider m.m.

 

Hele 83% mener, at personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have ret til at trække sig tidligere tilbage.

 

Tidlig pension skal fastholdes

Der er en klar og tydelig opbakning til tidlig pension hos medlemmerne af HK. Hele 83% mener, at personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have ret til at trække sig tidligere tilbage.

 

Dagpengesatsen skal ikke sænkes

62% af HK’erne mener ikke, at dagpengesatsen skal sænkes. Der er lidt færre unge end ældre HK’ere, der har denne holdning.

 

Med de mange og store emner på dagsordenen har det sjældent været vigtigere, at vi bakker op om demokratiet. Det er SÅ vigtigt, at vi 1. november vælger demokratiet, ikke sofaen. Skal vi ikke hjælpes ad med at sikre en høj valgprocent, så Folketinget bedst muligt afspejler befolkningen?

 

Bakker op om medlemmernes dagsordener

Undersøgelsen tegner altså et helt tydeligt billede af, hvad HK’erne især lytter efter i valgkampen – udover de aktuelle emner, der har stor betydning for hverdag, tryghed og privatøkonomi. Det handler bl.a. om opbakning til velfærdssamfundet, om solidaritet med samfundets (og arbejdsmarkedets) udsatte og om en støtte til de grundlæggende elementer i den danske model.

I HK Midt bakker vi ikke bare op om vores medlemmer i det daglige og det faglige. Vi bakker også op om deres mere overordnede dagsordener og arbejder for disse i det daglige. Ofte i tæt samarbejde med både lokal-, regional- og landspolitikere. For dagsordnerne giver mening for den enkelte selv, for HK’ernes arbejdsliv og for samfundet som helhed.

 

Skal vi ikke sikre en høj valgprocent?

Med de mange og store emner på dagsordenen har det sjældent været vigtigere, at vi bakker op om demokratiet. Det er SÅ vigtigt, at vi 1. november vælger demokratiet, ikke sofaen.

Skal vi ikke hjælpes ad med at sikre en høj valgprocent, så Folketinget bedst muligt afspejler befolkningen? Det vil være et vigtigt signal at sende i en tid, hvor ubehagelige alternativer til demokratiet har alt for godt fat rundt omkring i verden.

 

Med det vil jeg ønske jer alle et godt valg!

 

Anne Marie Bay

Fællesformand, HK Midt