Først og fremmest ønsker vi alle, at krigen skal stoppe hurtigst muligt, men vi har også brug for, at økonomien snart vender graferne den rigtige vej – og at vi får skubbet bagpå den grønne omstilling, så vi i fremtiden er mindre afhængige af Putins gas. 
 

Små håb og lyspunkter 1:  

Genåbning 
Når tiderne er, som de er, så må vi holde os til de små håb og lyspunkter, der trods alt er at finde. For eksempel at vi i starten af 2022 endelig sådan rigtigt kunne mødes med hinanden igen. 
Det trængte vi til efter en lang Corona-periode med adskillelse og nedlukninger.  
 
Genåbningen betød ikke bare, at vi igen kunne besøge medlemmer ude på arbejdspladserne. 
Det betød også, at vi kunne invitere jer herind på HK igen. Til møder, inspirationsdage, kurser, arrangementer, events, julebanko og de mange andre aktiviteter, der ofte foregår her i Odin Havnepark eller på vores adresser i Svendborg og Fredericia.  
 

Små håb og lyspunkter 2:  

Stærkt fagligt fællesskab 
Et andet lyspunkt i løbet af 2022 har været, at vi kan konstatere, at det stærke faglige fællesskab i HK Midt ikke er blevet mindre vigtigt.  
Mange har opdaget, hvor vigtigt det er, at vi står sammen, når det gælder – og at HK kæmper for ordentlige arbejdsforhold. For eksempel når vores arbejdsforhold ændrer sig så hurtigt og markant, som de gjorde under og efter Corona. Hvordan sikrer vi for eksempel de bedste, både fysiske og psykiske, arbejdsbetingelser, når flere HK’ere vælger eller bliver bedt om at arbejde mere hjemme? Det er et af de mange, faglige emner, vi stiller skarpt på og søger indflydelse på. 

 

Den nye SVM-regering skal naturligvis ”have chancen”, men personligt kan det godt bekymre mig, om det hele rent politik bliver mere blåt end godt. For eksempel når det gælder de svage grupper på arbejdsmarkedet, tiltrængt genopretning af dagpengesystemet og andre områder, der har betydning for indretningen af vores arbejdsliv.  

Ny regering: Hvad betyder den for HK’erne? 
For nylig kom den nye regering så plads. Det er en noget anderledes og farverig én af slagsen med både røde, blå og lilla elementer. Vi kan kun være spændte på, om arbejdsmarkedspolitikken i den nye regerings program bliver lige så farverig – og om det er positivt eller negativt for HK’erne generelt, vores ledige medlemmer i HK Midt, de ledige, fleksjobberne, Jobcentermedarbejderne osv. 
 
Den nye SVM-regering skal naturligvis ”have chancen”, men personligt kan det godt bekymre mig, om det hele rent politik bliver mere blåt end godt. For eksempel når det gælder de svage grupper på arbejdsmarkedet, tiltrængt genopretning af dagpengesystemet og andre områder, der har betydning for indretningen af vores arbejdsliv.  
 
For jeg har blandt andet en del spørgsmål omkring regeringsgrundlaget, som Rune Lykkeberg i en leder i Information har kaldt ”…et festskrift for det produktive Danmark”. Han skriver videre: ”Regeringen viser mod, når det handler om at fjerne fritid, øge produktiviteten, belønne de produktive og skabe større afstand til de uproduktive”. 
 
Hvis Lykkebergs udlægning er tilnærmelsesvis rigtig, så lover det ikke godt for arbejdsmarkedets svageste grupper, for vores work-life balance, for seniorerne m.fl. 
 
For hvad betyder det, når den populære seniorpension ændres og når flere eksperter omdøber regeringens såkaldte ”Arne Plus” til ”Arne Minus”, fordi der bliver tale om nogle forringelser i seniorpensionen? For eksempel er beløbet i ordningen til den enkelte skåret ned, og det samme er antallet af år, du kan være i ordningen. Før kunne du potentielt komme med i ordningen seks år før din pensionsalder. Med den nye regerings grundlag vil den periode være forkortet til tre år. 
 
Hvad betyder det både for de ledige danskere, når regeringen lægger op til at spare 3 milliarder på den aktive beskæftigelsesindsats og vil omstrukturere indsatsen ved at nedlægge jobcentrene? Det kaster endnu engang de mange jobcenter-ansatte ud i en usikker situation. 

Hvad betyder det for den allerede rekordhøje ulighed, når der jongleres med begreber som ”toptopskat” og en revidering af skattesystemet, der belønner danskere i arbejde, fordi beskæftigelsesfradraget hæves? Hvad betyder det for de danskere, der står uden for arbejdsmarkedet?  

Hvad betyder det både for de ledige danskere, når regeringen lægger op til at spare 3 milliarder på den aktive beskæftigelsesindsats og vil omstrukturere indsatsen ved at nedlægge jobcentrene? Det kaster endnu engang de mange jobcenter-ansatte ud i en usikker situation. I HK Midt synes vi samtidig, at en vis fortsat forankring i kommunalt regi på strukturelt plan sikrer, at ledige oplever en koordineret indsats. Er lukningen af jobcentrene og de markante besparelser på indsatsen blot endnu et eksempel på, at regeringsgrundlaget er for de danskere, der er i arbejde?
Kan vi til gengæld have store forventninger til en minister med en faglig profil som Mathias Tesfaye, når det handler om (endelig) at få omfordelt indsatserne i uddannelsessystemet? For eksempel så vi får den reelle prioritering af erhvervsuddannelserne, der i SÅ høj grad er brug for?
 
Hvad siger danskerne og HK’erne til, at vi skal sige farvel og TAK til store bededag? 
I HK er vi mildest talt ikke begejstrede for ideen! For store bededag er en af få ”rigtige” fridage, der er tilbage, og den er en af forårets mange trædesten for danske familier. Betyder det 7,4 timers ekstra arbejde eller hvordan et det mon tænkt gennemført?
 
Kan vi til gengæld have store forventninger til en minister med en faglig profil som Mathias Tesfaye, når det handler om (endelig) at få omfordelt indsatserne i uddannelsessystemet? For eksempel så vi får den reelle prioritering af erhvervsuddannelserne, der i SÅ høj grad er brug for? 
 
Lad os se, når politikerne først får arbejdstøjet på og skal omsætte regeringsgrundlaget i praksis, i resultater og i hverdag. Også for HK’erne, uanset om de er i arbejde, er ledige, seniorer, fleksjobbere. 
 
Med denne hilsen vil jeg gerne ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra hele HK Midt! Må det nye år bringe os flere små håb og lyspunkter, vi kan glæde os over… 
 
Julehilsener  
Fra 
Anne Marie 
Fællesformand, HK Midt