Når vækstbolden igen triller bagud og ned ad bakken, så står de langt svagere og er mere sårbare, fordi de ikke har anden uddannelse end grundskolen til at løfte dem ind i nye muligheder og nye jobs.
- Anne Marie Bay, afdelingsformand HK Midt

 

Det er en interessant analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser den kedelige trend hos de 15- til 28-årige. For godt nok er flere af dem i job godt hjulpet af positive konjunkturer. Til gengæld er færre i gang med en uddannelse sammenlignet med tal fra 2016.

På papiret er det fint, at flere er i job, men jeg giver AE ret i konklusionen, at det stiller flere unge i en ”…mere skrøbelig situation, end hvis flere unge var i gang med en uddannelse, fordi beskæftigelsen afhænger af konjunkturerne”. Eller sagt med andre ord: Når vækstbolden igen triller bagud og ned ad bakken, så står de langt svagere og er mere sårbare, fordi de ikke har anden uddannelse end grundskolen til at løfte dem ind i nye muligheder og nye jobs.

 

Vi skal have løftet flere fra denne gruppe af unge, når det gælder deres uddannelsesniveau. Vi skal have dem klædt på, så de kan gennemføre en ungdoms- og erhvervsuddannelse.
- Anne Marie Bay, afdelingsformand HK Midt

 

Hertil kommer, at vi som samfund har brug for flere faglærte. For frem mod 2030 kommer vi til at mangle ikke færre end 100.000 faglærte, der skal holde gang i industri, produktion, service og grøn omstilling.

Opgaven er altså lige så klar som løsningen: Vi skal have løftet flere fra denne gruppe af unge, når det gælder deres uddannelsesniveau. Vi skal have dem klædt på, så de kan gennemføre en ungdoms- og erhvervsuddannelse. For eksempel gennem en folkeskole, der styrkes, så den igen kan stille de svagere unge stærkere med nogle flere basale færdigheder. Vi skal desuden gøre det attraktivt og helt naturligt for de unge at tænke i (ungdoms)uddannelser som vejen frem for dem selv.

 

Vi skal stille skarpt på, hvordan vi gør vores ungdomsuddannelser mere fleksible, så flere kan være med, løfte deres uddannelsesniveau fra grundskolen og nemmere fastholde deres jobs, selv når tiderne skifter og krisen kradser.
Anne Marie Bay, afdelingsformand HK Midt

 

Som det fremgår af AE’s analyse, så handler det her om hele 43.000 unge, der står uden job og uddannelse. Det er mange unge, der risikerer at miste deres jobs, når konjunkturerne vender. Det er mange unge, der rammes af nogle helt grundlæggende udfordringer i hele vores måde at organisere vores uddannelsessystem på. Vi skal stille skarpt på, hvordan vi gør vores ungdomsuddannelser mere fleksible, så flere kan være med, løfte deres uddannelsesniveau fra grundskolen og nemmere fastholde deres jobs, selv når tiderne skifter og krisen kradser.

HK Midt er på mange måder engageret i udviklingen af vores ungdomsuddannelser gennem bestyrelsesarbejde på diverse dygtige uddannelsesinstitutioner på Fyn og i Fredericia-området. Her, og på et politisk plan, vil vi forsøge at gøre vores indflydelse gældende, så vi sammen kan vende den kedelige udvikling for vores unge. For 43.000 unge danskere skal ikke være konjunkturfølsomme unge!

 

https://www.ae.dk/analyse/2023-05-trods-gode-konjunkturer-er-der-stadig-43000-unge-uden-job-og-uddannelse