En undersøgelse fra LO bekræfter da også, at mellem 30 og 40% af de adspurgte danskere savner sparring fra deres nærmeste leder. 

For lederne lige overfor, i samme lokale, på den anden side af gangen, lige i nærheden eller bare på samme adresse bliver færre og færre. Eller rettere: Offentlige ledere får større ansvarsområder og dermed flere medarbejdere under sig. Nogle offentlige ledere har over 100 medarbejdere under sig, og over 10.000 offentlige ledere har ansvar for mere end 27 medarbejdere. Det er for mange, mener Ledelseskommissionen, og det er tal, der uden tvivl giver større geografisk afstand og dermed langt mindre ledelsesnærhed i hverdagen for de offentligt ansatte. Det er næppe tilfredsstillende for hverken leder eller medarbejder, og det koster både tillid, trivsel og ultimativt også kvalitet, når vi operer med så stor afstand mellem ledelses- og medarbejderlag.

 

En undersøgelse fra LO bekræfter da også, at mellem 30 og 40% af de adspurgte danskere savner sparring fra deres nærmeste leder. Det koster igen noget. Denne gang på den konkrete, daglige løsning af opgaver og på længere sigt omkring den personlige, uddannelsesmæssige og faglige udvikling for den enkelte medarbejder – og dermed for det offentlige som helhed.
Vi skal derfor have bragt offentlige ledere og ansatte tættere på hinanden igen. Det kræver synlig ledelse, større adgang til nærmeste leder, kortere geografisk afstand, flere steder med fælles adresser mellem de to grupper og sidst, men ikke mindst, en investering i ledelseslaget.

 

For med flere dygtige ledere tættere på vil vi opleve en positiv effekt på en række andre områder: Færre sygedage, mindre stress, kvalitetsløft og målrettet kompetenceudvikling er bare et par eksempler. I ugebrevet mandag morgen er Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen, citeret for, at flere offentlige ledere tættere på kan ”…skabe større trivsel, så det i sidste ende er selvfinansierende”. 

 

Kommissionen foreslår samtidig, at der nogle steder indføres distribueret ledelse, hvor enkelte ledelsesopgaver deles med medarbejderne. Det lyder måske som en god plan, men hvordan skal medarbejdere, der i forvejen er ekstremt pressede, få tid til også at udføre ledelse og selvledelse? Det ville kræve de rette rammer med flere ressourcer, klare kompetencer og i øvrigt en passende aflønning for indsatsen.

 

På HK-området er der bestemt kompetente medarbejdere med skuldre, der er brede nok til ledelsesopgaver. Problemet er bare, at de skuldre i forvejen skal bære et ret stort pres i en dagligdag, der efterhånden er præget af mange års nedskæringer og udhulinger.

(Offentlig) ledelse er mange ting og en kompleks størrelse. Lige nu er den desværre også en langdistancedisciplin. Den form for langdistanceledelse skal vi gøre op med. 

(Offentlig) ledelse er mange ting og en kompleks størrelse. Lige nu er den desværre også en langdistancedisciplin. Den form for langdistanceledelse skal vi gøre op med.