Debatindlæg skrevet af Dorthe V. Willumsen sammen med afdelingsformand Ole Kjær:

 

Venstre vil nedlægge jobcentrene og spare flere milliarder. Spareforslaget bliver maskeret som et tilbud om mere frit valg til ledige og har særligt fokus på de ressourcestærke ledige.

Men hvad har Venstre tænkt sig at gøre med de mennesker, som Jobcentrene bruger langt størstedelen af deres tid på at hjælpe? Det er bl.a. kontanthjælpsmodtagerne, hvor vi ved, at 3 ud af 4 slet ikke er jobparate. Ofte er de syge på krop eller sjæl.

De mennesker forsvinder ikke, fordi Venstre lukker jobcentrene. Samfundet vil stadig have en stor opgave i at hjælpe dem. For Venstre forestiller sig vel ikke, at de bare skal sejle deres egen sø? Det vil ikke gøre ledighedsstatistikkerne bedre, tør vi godt love.

Har man den mindste smule kendskab til disse sårbare borgere, vil man også vide, at det ikke er flere valg, de har brug for. De har brug for at møde medarbejdere med ekspertise i netop den sociale samfundsopgave, der ligger i at bistå dem.

De medarbejdere sidder på de jobcentre, som Venstre vil lukke. Her udfører de deres job professionelt og loyalt. Som repræsentanter for jobcentermedarbejdernes fagforening her i Sydjylland, vil vi opfordre Venstre til at anerkende det.

Beskæftigelsesindsatsen i dag er bundet op på love og regler som er vedtaget på Christiansborg. Dem vil der kunne saneres meget i, så medarbejderne i jobcentrene i højere grad får mulighed for at bruge deres faglighed og ekspertise til at hjælpe de ledige videre i arbejdslivet.

Vi foreslår, at Venstre starter der, fremfor at smide barnet ud med badevandet.