Ingen skal falde ud af dagpengene i 2020

Dette indlæg har jeg lavet i samarbejde med min kollega, HK’s næstformand Martin Rasmussen:

Alene her på Sjælland – uden for Hovedstadsområdet – har 14.000 personer meldt sig ledige siden krisens start – en stigning på over 37 % sammenlignet med gennemsnittet for samme periode de sidste 5 år.

Derudover er tusindvis sendt hjem med løn som led i regeringens hjælpepakke til virksomhederne, men med en usikkerhed, om der vil være et job til dem på den lange bane.

I en helt ny undersøgelse blandt HK’s privatansatte medlemmer svarer hver fjerde, at de er bekymrede for deres fremtid på arbejdsmarkedet. Det er i sandhed hårde tider, vi befinder os i, men vi skal som samfund nok komme igennem det, hvis vi står sammen om at få alle med gennem krisen.

Det betyder også, at kuren mod den kommende økonomiske krise ikke skal være den samme som de seneste årtier, hvor nedskæringer på velfærden, forringelser af sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet og skattelettelser til de velstillede har været de foretrukne midler.

Erhvervslivet har fået flere håndsrækninger og står nu klar med flere krav om hjælp og lempeligere forhold. Nu er det på tide, at politikerne prioriterer vilkårene for vores ledige kollegaer.

Det er afgørende for et velfungerende og produktivt arbejdsmarked, at vi spænder et robust sikkerhedsnet ud under arbejdstagerne. Fleksibilitet og risikovillighed er ikke forbeholdt virksomhedsejere og iværksættere, men er også vigtige egenskaber at dyrke blandt lønmodtagerne for at stimulere til efteruddannelse, sporskifte og omstillingsevne – egenskaber, der i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet.

Men det kræver bl.a., at dagpengesystemet forbedres. Derfor vil vi kræve, at politikerne straks laver de følgende 3 forbedringer af systemet på kort og lang sigt:

For det første skal resten af 2020 være en ’neutral’ periode, hvor ingen risikerer at falde ud af systemet i en tid med ekstraordinært pres på arbejdsmarkedet. Ledighed i år skal ikke tælle med i den samlede dagpengeperiode.

For det andet er det på tide at få stoppet udhulingen af dagpengene, som betyder, at en gennemsnitlig HK’er i dag mister ca. halvdelen af sin indkomst som konsekvens af at ende på dagpenge.

Endelig vil vi foreslå, at dagpengesystemet ændres, så udbetalingerne fremover vil være højere de første 3 måneder af ledighedsperioden. Det vil sikre en bedre økonomi i familierne, så en fyreseddel ikke betyder, at folk må gå fra hus og hjem. Vi må som samfund vælge en anden vej ud af Coronakrisen end den, der blev valgt efter finanskrisen. Det skal ikke igen være lønmodtagerne, de ledige og velfærdssamfundet, der skal betale regningen efter krisen.

Er du blevet opsagt? Få gode råd her