Billede af to jublende piger med deres uddannelsesbeviser i hånden

De unge, der bliver udklækket fra uddannelserne, er særdeles veluddannede, kompetente og parate til at påtage sig de spændende jobfunktioner, som venter på dem. Og vi har brug for dem på arbejdsmarkedet.

Behovet for veluddannede medarbejdere er ikke blevet mindre. Der stilles stadigt større krav til at kunne beherske og indtænke bæredygtighed, grøn omstilling, digitalisering, innovation og meget mere, ligesom nutidens medarbejdere skal være omstillingsparate, fleksible og selvkørende.

Det er en stor livsbegivenhed at færdiggøre sin uddannelse, og det vil vi i HK som sædvanlig gerne være med til at fejre, selv om Corona gør, at vi ikke kan mødes med jer direkte på skolerne, som vi plejer.

For nyuddannede, der vil og kan, ligger der mange spændende jobs derude og venter, og der kom-mer flere til. Så spring ud i det. Og husk, at behovet for videre- og efteruddannelse snart vil melde sig.

Hold jer til ilden og fortsæt jeres uddannelse og kompetenceopbygning – det vil lønne sig og vil være med til at sikre jer de mest spændende jobs fremadrettet.

Fra HK ønsker vi jer stort tillykke og rigtig god vind. Vi glæder os til at hjælpe jer videre undervejs i jeres arbejdsliv.

Skal vi hjælpe med at finde et job til dig? Opret dit CV i HK JobBørs