En ung mand, der søger på en pc med sin far eller vejleder

Med aftalen afsættes 500 mio. kr. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til en målrettet indsats for at sikre flere faglærte.

En væsentlig del af indsatsen bliver rettet mod at sikre, at flere unge får en praktikplads. Som det er nu, har kun hver 2. elev en praktikplads, når de afslutter grundforløbet. Det resulterer i et alt for stort frafald. Det er både synd og skam – og det er dyrt.

Problematikken er ikke ny, men den historiske krise, vi befinder os i, gør udfordringen langt større.

Derfor er det glædeligt, at der nu sættes massivt ind med finansiering og en præcisering af ansvarsfordelingen. Kan den unge ikke selv finde en praktikplads, er det skolens ansvar at træde til – i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Aftalen indebærer også, at den midlertidigt øgede lønrefusion til arbejdsgiver forlænges. Når elever skal på skoleforløb, kan arbejdsgiver få refusion for en del af lønnen. Som en midlertidig løsning blev refusionen hævet betydeligt tidligere på året for at undgå, at virksomheder afslutter uddannelsesaftaler som følge af coronakrisen. Muligheden for øget refusion bliver nu forlænget. Det er et vigtigt og nødvendigt tiltag. Krisen er langt fra ovre – og dermed heller ikke behovet for støtteordninger, som vi også ser mange andre steder.

Vi har et fælles ansvar

Opgaven med at sikre flere faglærte på arbejdsmarkedet kan dog ikke løses af arbejdsmarkedets parter alene.

Unges valg af uddannelse beror ofte på tilfældigheder og manglende viden: Hvad er der tradition for i familien? Hvad gør vennerne? Hvad er der prestige i? Og for mange bliver valget en boglig uddannelse.

Vi voksne har et ansvar for at guide de unge. Vi skal hjælpe dem med at være mere nysgerrige og undersøgende: Hvilke uddannelsesmuligheder findes der? Hvad er jeg god til? Hvilke karriereveje kan der være?

Mange unge mennesker gør kometkarriere med en faglært uddannelse i baglommen, fx som selvstændige, og der er masser af hjælp at hente gennem fagforeninger, erhvervsforeninger og andre aktører.

Vi har brug for faglærte unge på arbejdsmarkedet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har taget et stort skridt i den rigtige retning. Nu må alle omkring de unge hjælpe med at guide dem.

Få svar på spørgsmål om elev- og praktikplads