Mand, som skifter blev på baby

Snak om ligestilling har vi nok af. Ligestilling er en del af FN’s 17 verdensmål, og EU-kommissionen kom i sidste uge med et forslag, der skal skabe større løngennemsigtighed i EU-landene for at give bedre muligheder for ligeløn mellem mænd og kvinder.

Alle synes, ligestilling er vigtigt, hvis de bliver spurgt. Men hvad gør vi egentlig som samfund og som enkeltpersoner? Hvad er der sket siden sidste kampdag? Set med mine briller – ingenting.

Danmark er nr. 14 i opgørelsen over den samlede globale ligestilling – langt væk fra de øvrige nordiske lande. Island, Norge, Finland og Sverige indtager de første 4 pladser.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at kvinder tager 274 dage af barslen. Mænd tager 32. De unge fædre overlader samværet med deres barn til barnets mor – måske fordi det er svært at sige til kollegaerne og chefen, at de gerne vil dele barslen ligeligt.

Og de nybagte mødre gør ikke vrøvl. De er vilde med denne pusletid med deres barn og tænker ikke på konsekvenserne: lavere livsløn, manglende avancement og lavere pension.

Vi er stadig meget stereotype i opdragelse af vores børn. Piger går i tyl og leger med dukker, og drenge går i mørkeblå denim og leger med klodser – resultatet behøver jeg ikke udpensle.

Samfundet poster mange penge i uddannelse af unge kvinder, men får ikke valuta for pengene efterfølgende eller udnytter kvindernes potentiale. Det kan vi ikke være bekendt.

Jeg kunne godt tænke mig, at forældre turde gøre op med kønsrollerne – også for deres børn. Forældrene skal gå foran som rollemodeller: Mor roder med bilen, mens far bager boller. Eller mor vender tilbage fra barsel efter 4 måneder til et job som murer, mens far tager barselsorlov fra jobbet som sosu-hjælper.

Der er ingen nem vej til mere ligestilling og diversitet i vores samfund, men jeg tænker, at det begynder med børnene, vores opdragelse af dem og det billede, vi giver dem at spejle sig i.

Imens må vi fortsætte arbejdet med at give plads til både mænd og kvinder i alle typer af jobs og samtidig motivere de unge fædre til ikke at snyde sig selv for en spændende tid med deres børn, og de unge mødre til ikke at snyde sig selv for en bedre mulighed for avancement og højere løn på jobbet.

Skal du på barsel? Få svar på små og store barselsspørgsmål, når du venter en lille ny