Kvinde med tørklæde til en jobsamtale

Statistikken taler sit tydelige sprog. Etniske minoriteter skal sende 50% flere ansøgninger for at blive indkaldt til samtale, og dette stiger til 60% flere, hvis man er tørklædebærende.

Det kan vi ikke være bekendt.

Alle har ret til at en ordentlig og ligeværdig behandling. Det er ikke i orden at vælge kandidater fra uden at tage stilling til deres kompetencer.

Vi skal respektere alle mennesker uanset herkomst. Og vi skal respektere og anerkende alle på lige vis.

Det handler både om et ordentligt menneskesyn, men det handler også om, at vores samfund har behov for diversitet og mangfoldighed til at understøtte en nødvendig udvikling.

I en globaliseret verden kan vi ikke lukke os om os selv. Vi skal favne de input, vi får fra andre kulturer og give nye borgere mulighed for at bidrage konstruktivt.

Min opfordring til vores samfund og til den enkelte virksomhed er derfor, at vi er åbne over for andre baggrunde, når vi søger medarbejdere. Vi har alle en opgave i at integrere flygtninge og indvandrere i vores samfund og på vores arbejdspladser.

Hvis vi sorterer ansøgere fra alene pga. race, religion, køn eller seksuel orientering, taber vi muligheden for at blive dygtigere.

Gode råd til jobsamtalen