Seddel, hvorpå der står Gear Up, på skrivebord omgivet af sedler med spørgsmålstegn

 

2022 blev året, hvor Corona blev afløst af krig i Ukraine, en buldrende energikrise og stigende inflation. Endnu engang måtte danskerne se en ny hverdag i øjnene – også i det midt- og vestjyske, hvor beskæftigelsen havde været rekordhøj.

 

Nu ser vi ind i en fremtid, hvor vækst er afløst af recession, og 2023 meget vel kan komme til at betyde stigende arbejdsløshed, fordi arbejdsgivere i panik over prisstigninger og svigtende kundegrundlag vil afskedige medarbejdere.

 

Men der er et alternativ til afskedigelser: Nemlig at bruge nedgangstiden på at opgradere medarbejdernes kompetencer gennem efter- og videreuddannelse, så de og dermed virksomhederne er gearet til de opgangstider, vi forventer igen vil komme. I det hele taget skal vi bruge 2023 på at ruste os til bedre tider.

 

Fra politisk hold har der været meget snak om, hvorvidt der kan spares på administrationen. Som afdelingsformand for HK MidtVest mener jeg ikke, den offentlige sektor bliver effektiv og omkostningsbevidst af, at politikerne griber til flere besparelser på administrationen. Prøv i stedet at lade de rette fagligheder løse de rette opgaver.

 

Et fleksibelt arbejdsliv har også været et stort tema i 2022. Flere private og også offentlige arbejdspladser har indført fire-dages arbejdsuge. Men måske det ikke er løsningen for alle?

 

Jeg tænker, det er vigtigt, at man i virksomhederne snakker om, hvordan man på alle mulige måder kan gøre arbejdslivet fleksibelt – så arbejds-, familie- og fritidsliv kommer til at hænge bedre sammen. Work-life-balance kan være medvirkende til, at vi undgår de mange tilfælde af stress, som også vores medlemmer bliver ramt af.

 

Før folketingsvalget var der ved at blive landet en arbejdsmiljøpolitisk aftale for de kommende år, som blandt andet skulle sikre Arbejdstilsynet en varig bevilling. Jeg håber, at den regering, som bliver resultatet af de igangværende forhandlinger, vil vægte arbejdsmiljøet højt, også det psykiske.

 

I HK mener vi, at der skal stilles krav om, at alle ledere med personaleansvar bliver uddannet i psykisk arbejdsmiljø, og at der bliver indført en stresspolitik på alle arbejdspladser. Ingen skal nemlig blive syge af at gå på arbejde.

 

Og så vil jeg slutte med at rette fokus mod VM i fodbold, hvor der har været fokus på migrant-arbejdernes forhold i ørkenstaten Qatar. Heller ikke i Danmark er alle omfattet af en overenskomst. Så derfor en opfordring: Tal fagforening med din kollega. Kun ved at få flere med i en OK-fagforening, får vi sikret alle de nødvendige minimumsrettigheder. Godt nytår.

Artiklen er opdateret 01. december 2022

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.