Så er sommerferiesæsonen ved at være forbi, og jeg håber, at I alle har haft mulighed for at slappe af og lade batterierne op, selvom sommervejret ikke har vist sig fra sin bedste side.

Vi er her i HK Handel Nordjylland også ved at være ovre feriesæsonen, og jeg vil i den forbindelse fortælle jer lidt om, hvad vi har af planer i den kommende periode.

Det allervigtigste område, som vi vil arbejde med her i efteråret, udspringer af overenskomstforhandlingerne tilbage i marts. Her blev vi enige med arbejdsgiverne om, at præmissen for løndannelse på det private arbejdsmarked lå i lokal løndannelse, og når jeg siger ”vi”, mener jeg alle, da det lå i det, der hedder gennembrudsforliget.

Hvis man husker pressemødet fra dengang, hvor Dansk Industri og CO-Industri var blevet enige omkring gennembrudsforliget, kan man høre dem sige, at nok er der enighed om, at lønstigningerne er 2% på pensionen det første år og 2% på fritvalgskontoen det næste år, men at den samlede lønstigning over de 2 år skal være ca. 12%. Og man er enige om, at det er for at genoprette reallønnen. Nu vil den opmærksomme læser nok opdage, at 2% plus 2% ikke er 12 %, men som det fremgår af pressemødet, skal de sidste 2/3-dele komme hjem via lokal løndannelse. I kan se pressemødet fra dengang her: Pressemøde for gennembrudsforlig - TV 2

For at hjælpe denne udvikling på vej har de to parter aftalt en række nye instrumenter eller spilleregler. Her taler vi om en øget adgang til information, øget mulighed for kollektive forhandlinger mv., men vi er også klar over, at for at få alt dette ud at leve, er vi nødt til at gøre en indsats herfra. Der er rigtig mange nye elementer omkring lokal løndannelse, som vi skal ud at lære vores medlemmer og tillidsrepræsentanter, og derfor vil vi her i efteråret i første omgang invitere vores tillidsrepræsentanter ind for at fortælle dem om disse nye redskaber, som forhåbentligt kan være med at skaffe medlemmerne lønstigninger. Det bliver en hel dag med læring og uddannelse, så de kan blive klædt på til at hjælpe medlemmerne på deres arbejdspladser i forhandlingerne med ledelsen.

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med at få løftet lønningerne indenfor butiksfaget, er vi nødt til at bruge de nye muligheder i overenskomsten til fulde, og hvis det skal lykkes for os, må vi begynde med de steder, hvor der er en tillidsrepræsentant for på den måde at kunne løfte medlemmer uden en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Så ja, tillidsrepræsentanten får en meget større rolle og mere ansvar for den lokale løndannelse, så husk at bakke din tillidsrepræsentant op i denne proces.

De bedste hilsner
Jon Harild, Formand HK Handel Nordjylland.