De tørre tal taler deres tydelige sprog om et presset arbejdsmarked og en presset arbejdsstyrke.

Over de seneste 5 år er antallet af sygedagpengemodtagere, både på landsplan og lokalt i Sydjylland, steget markant. Så meget, at man i flere kommuner nu har flere modtagere af sygedagpenge end af regulære arbejdsløshedsdagpenge.

At en stor andel af disse langtidssygemeldinger skyldes stress, er desværre også let at dokumentere.

Og alligevel vil regeringen have folk til at arbejde mere?

Man vil spænde en i forvejen overspændt bue ved at snuppe en fridag fra det arbejdende folk. Det vil vi gerne advare kraftigt imod.

For udover at være et historisk angreb på den danske model, er regeringens helligdagstyveri også et angreb mod folkesundheden. Det er muligt, at man på regeringskontorerne kun har et skuldertræk tilovers for 7 timers ekstra arbejde på et år. Men for den butiksansatte, der i forvejen har arbejdstider, der gør balancen mellem arbejde og familie svær, er det et kæmpe tab at måtte undvære én af de få sikre familiefridage på et år. Det samme gælder for mange andre grupper, vi organiserer i HK. I en nylig rundspørge sagde 85% af HK Privats medlemmer klart nej til en afskaffelse af Store Bededag.

Men det tromler regeringen lige hen over kun med øje for de 3 milliarder, man ifølge deres beregninger kan få ind ved at tage fridagen fra lønmodtagerne. Har man mon tænkt på de langtidskonsekvenser, det kan have for nationaløkonomien at presse arbejdsstyrken yderligere? Vi undrer os.

Vi har brug for at arbejde mindre, ikke mere. Bevar Store Bededag.

 

Fælles indlæg af fællesformand Ole Kjær, formand for HK Handel Sydjylland Hanne K. Mathiasen og formand for HK Privat Sydjylland Julie Bæk Krogh.