Så kan jeg fortælle dem, at de kommer til at gøre gavn med deres nye uddannelse. At de har efterspurgte kompetencer, når det for eksempel gælder offentlig administration og projektledelse i en foranderlig, kommunal virkelighed. At de kommer til at gør en forskel for deres kolleger, deres arbejdspladser samt de borgere, brugere, patienter, ledere osv., som de kommer til at servicere.

...de unge får gode uddannelser på skolerne, hvor de får teorien på plads, men det er ude på arbejdspladserne, ude hos jer, at de supplerer med en enormt vigtig indsigt i hverdagens opgaver, udfordringer og værktøjer til at løse dem. 
 
Derfor skal der lyde et stort tillykke til de nyudlærte, unge HK’ere – og en stor tak til dig for at have bidraget til at gøre det muligt! 
-Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt.

Jeg understreger også, at de skal nyde dagen og sejren for dem selv, men at deres uddannelsesrejse kun lige er begyndt. At de med årene skal følge op og fylde på. Holde sig fagligt opdaterede og uddannelsesmæssigt holde sig på forkant, fordi der hele tiden kommer nye krav og opgavetyper til. Dem skal de være klar til at gribe og løse.

Når alt det er sagt, så står de kun med en stærk uddannelse og gode papirer på hånden, fordi du og dine kolleger har bidraget. Fordi I som kolleger til lærlinge og elever har gjort jeres for at hjælpe de unge HK’ere godt på vej under deres uddannelse. Undervejs har I delt jeres viden. Hjulpet med at bevare overblikket. Givet gode råd. Givet en hånd med. Løftet, trøstet, motiveret.

Kort sagt alt det, som gode kolleger stiller op med, når vi har medansvar for, at unge kolleger under uddannelse får de kompetencer, de har brug for.

Derfor er min tale til de færdigudlærte elever og lærlinge også en takketale til dig og jer, der har været der for dem. For de unge får gode uddannelser på skolerne, hvor de får teorien på plads, men det er ude på arbejdspladserne, ude hos jer, at de supplerer med en enormt vigtig indsigt i hverdagens opgaver, udfordringer og værktøjer til at løse dem.

Derfor skal der lyde et stort tillykke til de nyudlærte, unge HK’ere – og en stor tak til dig for at have bidraget til at gøre det muligt!