Så fik vi en ny regering og der er allerede sat mange ord på, hvordan Danmark skal i en ny retning. Set med mine øjne er der nogle områder, som jeg glæder mig til, at der kommer mere fokus på. Det er områder, som også har stor betydning for os som HKére.

Jeg hæfter mig ved, at regeringen vil indkalde til forhandlinger om en ny sundhedsaftale med udgangspunkt i, at regionerne og den nuværende decentrale organisering af sundhedsvæsenet bevares. Det står desværre lidt uklart, om de faglige organisationer bliver inviteret med til disse sundhedsforhandlinger. 

Velfærden skal følge demografien og også udbygges endnu mere på sigt. Der nedsættes en ydelseskommission, som senest om et år skal komme med anbefalinger i forhold til bl.a. at bekæmpe børnefattigdom, afskaffe kontanthjælpsloftet og indføre en fattigdomsgrænse. 

Omprioriteringsbidraget på uddannelse afskaffes. Det er positivt, men hvad på de øvrige områder? Det nuværende Moderniserings-og Effektiviseringsprogram, som årligt kapper ½ mia. kr. af de kommunale rammer, nævnes ikke. 

Der er også en række vigtige udmeldinger om det offentlige arbejdsmarked. Der lægges op til, den offentlige sektor skal ledes på en ny måde. Mindre bureaukrati og administration. Færre mål. Styrkelse af ytringsfriheden. Den nye regering vil også gennemføre omprioriteringer indenfor det offentlige forbrug. Man kan frygte, at det sidste kan betyde, at der skal fyres administrativt personale, men det holder vi et skarpt øje med. 

Mens den nye regering trækker i deres nye arbejdstøj, hvilket de ønskes held og lykke til, ja så er det sommer og ferietid. Jeg glæder mig til ferien og med disse ord, vil jeg ønske dig en skøn sommer. 

De bedste sommer-hilsner
Katharina H Antonsen