EU planlægger for tiden en lovbestemt mindsteløn i alle medlemslande. Når jeg sidder her på mit hjemmekontor langt fra Bruxelles og gentager ordene fra EU, så tænker jeg på første gang jeg hørte ordet ”Mindsteløn”. Dengang smagte ordet umiddelbart godt i min mund: En smag af solidaritetens sødme bredte sig i munden og tankerne fløj i retning af at beskytte de svage på arbejdsmarkedet med en fair løn.

I dag ved jeg, at ordet mindsteløn betyder noget helt andet. Særligt når ordet står på EU’s menukort. Mindsteløn betyder nemlig, at den laveste fællesnævner vil præge lønudviklingen. Mindsteløn vil kort sagt gavne meget få lønmodtagere i Danmark. Til gengæld vil rigtig mange lønmodtagere opleve, at en lovbestemt mindsteløn vil presse lønnen nedad. 

EU’s nye forsøg på at presse en mindsteløn ned over medlemslandene truer ikke blot lønnen. Hele den danske model vil blive undergravet af forslaget fra Bruxelles. Retten til at forhandle løn udgør en meget central brik i de overenskomster, som udgør fundamentet for den danske model. I dag forhandler danske arbejdsgivere og lønmodtagere med fødderne solidt plantet på fabriksgulvenes beton og direktionsgangene bløde tæpper i fællesskab løn- og arbejdsforhold. Parterne kender vilkårene i hverdagens virkelighed, som den ser ud her og nu. Parterne ved hvornår en løn er høj nok til at være retfærdig - og lav nok til at bevare konkurrenceevnen.

Hvis EU beslutter, at mindstelønnen skal fastlægges ved lov, så mister overenskomsterne en stor del af deres værdi. Hermed vil magten glide væk fra de danske virksomheder og fagforeninger, ind på Christiansborg og ned til Bruxelles – langt væk fra hverdagen for de danske lønmodtagere. Det vil skade både lønnen, det lokale samarbejde, fleksibiliteten – og vores konkurrencedygtighed.

Hvis lønnen skal fastsættes ved lov, så risikerer vi at lønnen på sigt bliver så lav, at mange lønmodtagere må have flere jobs for at kunne betale huslejen. En lovbestemt mindsteløn udenom overenskomsterne vil også øge risikoen for at goder som pension, barselsorlov og meget mere over tid vil forsvinde. 

I den danske fagbevægelse oplever vi faktisk, at mange lande gerne vil lære af den danske model – og overføre denne model til deres lande. Derfor virker det ekstra ærgerligt, at EU nu overvejer at tvinge Danmark til at opgive væsentlige dele af netop den danske model, som engagerer medarbejdere og arbejdsgivere – og nyder stor opbakning.

Når jeg i dag hører og smager på ordet mindsteløn, så giver det mig en smag af bitterhed. Jeg håber og tror, at vores danske politikere fra højre til venstre vil stå skulder ved skulder og forsvare den danske model. EU hverken kan eller skal have lov til at proppe en lovbestemt mindsteløn ned i halsen på det danske arbejdsmarked. EU, Staten og folketinget med dertil skiftende regeringer skal ikke blande sig i lønnen. Det vil jeg som formand for HK Privat Nordjylland i hvert fald arbejde indædt for at fastholde.