Sådan vil jeg beskrive situationen, når vi i HK som det eneste fagforbund i Danmark er omfattet af en gammel uretfærdig regel fra 1940. Den gamle regel kalder vi i daglig tale ”50 %-reglen”. Reglen betyder, at vi som fagforening kun kan kræve overenskomst, hvis vi har mindst halvdelen af HK medarbejderne på en virksomhed som medlemmer. Konkret betyder reglen, at nogle få kan blokere for at andre kolleger kan få en overenskomst på deres arbejdsplads. I praksis ville flere privatansatte HK’ere i Nordjylland kunne få væsentligt bedre forhold gennem overenskomster, hvis vi afskaffer den diskriminerende regel.

Nu er vi i HK Privat Nordjylland ikke dem, der sætter os hen med korslagte arme, når vi rammes af uretfærdigheder. Vi rejser os i stedt og fortsætter kampen mod den uretfærdige regel. Kampen foregår på mange områder fagpolitisk når vi forhandler overenskomster, i forhandlinger med arbejdsgiverne i de enkelte virksomheder. Men vi arbejder også målrettet med de enkelte virksomheder og det er en opgave, som der konstant er fokus på.

En af de gode måder at fjerne reglen er nemlig, at få tegnet stadig flere overenskomster og at flere i et HK job melder sig ind i foreningen. Hver gang vi indgår en overenskomst, så forbedrer vi øjeblikkeligt løn og arbejdsforholdene for alle HK’erne på virksomheden. Løn, pension, feriefridage, uddannelse, vilkår for børnefamilier og seniorer – alle de forhold, der giver tryghed og trivsel i arbejdslivet bliver styrket med overenskomsterne.  

Heldigvis oplever vi også at mange arbejdsgivere gerne vil indgå overenskomst. Overenskomster giver nemlig ordnede og trygge forhold for alle – og dermed også fundamentet for et endnu bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som betyder højere arbejdsglæde og dermed en højere produktivitet til glæde for arbejdsgiver.

Det er derfor en glæde for HK Privat Nordjylland og ALLE berørte medlemmer samt arbejdsgiverne, at vi i 2020 har indgået 4 nye overenskomster via 50% reglen.

Jeg kan garantere, at kampen mod den 81-årige gamle regel fortsætter indtil den er udryddet – på denne ene eller anden måde, skal vi nok vinde kampen mod den uretfærdige diskrimination af HK’erne.