Ja, der var meget på tapetet, da vi tirsdag d. 25. april afholdt Repræsentantskabsgeneralforsamling i HK Nordjylland.
Det var også her, jeg, som afdelingsformand for HK Nordjylland, aflagde afdelingsbestyrelsens beretning, hvor jeg blandt andet kom ind på vores medlemssituation, seniorer i HK samt vores synlighed ikke mindst via vores hjemmeside men også på diverse sociale medier. 

 

Vores fælles fortid og fremtid

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland
Kirsten Estrup Madsen


Jeg bevægede mig både i fortid og fremtid, da jeg aflagde beretning. Derfor kom jeg også kort ind på, at vi heldigvis er kommet godt over Corona-pandemien, men der gik ikke lang tid, før der kom en nyhed, der rystede hele verden: Der var krig i Europa, efter Rusland gik ind Ukraine. Det resulterede i forsyningskrise, energikrise og stigende inflation, og det har også ramt vores medlemmer.

 

Folketingsvalg og fagbevægelse

I Danmark oplevede vi også den længste forhandlingsperiode nogensinde efter folketingsvalget i 2022, og det endte med en regering hen over midten. Der var lagt op til et større fokus på uddannelse, men det tog også en uventet drejning, da regeringen afskaffede Store Bededag – et klart angreb på den danske model. Fagbevægelsen stod sammen, og der blev samlet omkring 475.000 underskrifter og kommentarer, der blev afleveret til Folketinget i et forsøg på at forhindre afskaffelsen. Store Bededag er desværre nu – efter århundreder – en saga blot. I skrivende stund er den sidste Store Bededag afholdt. Der er dog også nogle flotte resultater, når vi ser på den danske model. Arbejdsmarkedets parter har nemlig vist, at modellen virker, for overenskomster blev forhandlet, og resultatet af den store urafstemning blev et stort JA.

 

EU’s mindstelønsdirektiv

I 2022 stemte EU også for en EU-bestemt mindsteløn, og selvom det også er en trussel mod den danske model, valgte regeringen at lægge sag an mod EU: Et sagsanlæg vi bakker op om i HK. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi mindsteløn er en farlig vej at gå, for hvorfor skal arbejdsgiver betale mere end det, lovgivningen siger? Det kan true vores velfærdssystem, da lavere løn kan resultere i lavere SKAT og dermed færre penge til velfærd og så endda i en tid, hvor man kræver mere og mere af det offentlige og medarbejderne på det offentlige arbejdsmarked. 

Medlemsudvikling, SoMe og organisering

Selvom fagbevægelsen stadig arbejder på at få organiseret flere unge medlemmer, er der fremgang – HK Nordjylland har nemlig aldrig været mere ungdommelig, for vi kommer ud på uddannelsesstederne mere end aldrig før, og vores tal for organisering af unge medlemmer er utrolig flotte.

Vores sociale medier har også fået et spark i den rigtige retning. Målet med synligheden er organisering af flere medlemmer, politisk indflydelse og indflydelse ved forhandlingsbordene. Vi bevarer stadig vores synlighed i traditionelle medier via blandt andet debatindlæg i aviser samt interviews i medierne. 

Vi har i 2022 ansat mange nye, unge medarbejdere i HK Nordjylland, som udgør et godt supplement til vores erfarne og dygtige medarbejdere. Det er et strategisk valg, for vi er i gang med at rekruttere fremtidens HK’ere, så vi kan være sikre på et stærkt HK nu og i fremtiden.

Vi har fokus på alle vores medlemmer, når det kommer til de ydelser, vi tilbyder. Det gælder blandt andet ved den gode faglige sparring, støtten til vores tillidsvalgte samt hjælp i erstatningssager. 

Ledighed

Ledigheden er næsten historisk lav, og vi håber selvfølgelig, den fortsætter. Vi arbejder dog fortsat for de ledige, og at de ikke bliver overset. På nuværende tidspunkt har vi 635 ledige, og for en stor del af disse mennesker bliver deres selvtillid påvirket, og stressen kan ramme, hvorfor vi selvfølgelig stræber efter, at ledighedsperioden er så kort som mulig: En opgave vores rådgivere i A-kassen, Job & Vejledning, JobBørs og Karriererådgivning arbejder ihærdigt med.

Planen på sigt er at nå ud til flere af vores medlemmer, der er afskediget, men som stadig er i opsigelsesperioden, for på den måde at sætte ind så hurtigt som muligt med rådgivning og vejledning.

Seniorer

Seniorer er og bliver et vigtigt indsatsområde for os, hvor vi arbejder for at tale vores seniormedlemmers sag: Medlemmer, der er slidt eller har haft mange år på arbejdsmarkedet og dermed har behov for at trække sig FØR, den stigende pensionsalder giver mulighed for.

Tak for det forgangne år – tak til medarbejdere, administrativ ledelse, mine formænds kollegaer, afdelingsbestyrelsen, lokalrådene, HK Ungdom og seniorerne for et godt samarbejde i året, der er gået, og fremadrettet.