Kirsten Estrup Madsen på Folkemødet 2023

 Folkemødet er i fuld gang. Der var ikke den sten, der ikke blev vendt, og det endte som altid i nogle gode debatter fra engagerede deltagere. Det er altid en helt speciel oplevelse at deltage i mødet, og som altid møder jeg en række dygtige deltagere fra nær og fjern, der til hverdag tackler nogle af de problematikker, vi også ser blandt vores medlemmer i HK Nordjylland. 

I en af de mange debatter jeg lyttede til, var der blandt andet fokus på den utryghed, mange arbejdstagere oplever på deres arbejdsplads. Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt, men det ændrer ikke på, det er relevant at tage op i en debat – og det blev det heldigvis. 

Vi kom blandt andet ind på, at noget af utrygheden stammer fra mangel på kompetencer, hvor der også er arbejdsgivere, der ikke prioriterer kompetenceudvikling i dagligdagen. Selvom det rammer mange arbejdstagere, ser man, at det primært er kvinder midt i livet, der rammes hårdest. Det ses blandt andet gennem smerter forbundet med udbrændthed. Derudover har en EU-undersøgelse også vist, at kvinder har en længere arbejdsdag end mændene, når den lønnede arbejdsdag lægges sammen med den ulønnede arbejdsdag. Den ulønnede arbejdsdag refererer her til de huslige pligter, der i nogle hjem tilfalder kvinder i højere grad end i andre hjem. Dog skal vi huske, at vi ikke kan skære alle over en kam, så der er selvfølgelig forskel på husstande. 

Debatten satte også fokus på fleksjobbere, herunder at der er begrænsede muligheder for kompetenceudvikling blandt denne gruppe arbejdstagere. Dermed ikke sagt, at fleksjobbere ikke ønsker at udvikle sig – det gør de -, så hvordan fører vi det ud i livet? Hvordan sørger vi for, at alle har de samme muligheder for dygtiggørelse? 

Fleksjobbere står også i den situation, at der er arbejdsgivere, der grundet uvidenhed og berøringsangst ikke tør at ansætte fleksjobbere. Her er transparens, vidensdeling og udvikling på området alfa og omega, for at vi ser en udvikling i den positive retning. 

Det evige spørgsmål er så: Hvordan kan vi skabe en arbejdsplads, hvor alle kan føle sig trygge? Det er selvfølgelig et spørgsmål, vi er meget opmærksomme på i HK Nordjylland, og vi stræber altid efter, at vores medlemmer er trygge i deres ansættelse. Det er blandt andet også derfor, vi løbende kommer med nye muligheder for kompetenceudvikling. Her skal der også fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse i arbejdslivet, så arbejdsgiverne bliver tvunget til at tage kampen og udvikle deres medarbejdere.

Hvordan opnår vi så, at der kommer mere uddannelse - mere kompetenceudvikling – på arbejdspladserne? Meget af det ligger i, at vi skal ændre kulturen i arbejdslivet, så der kommer meget mere efter- og videreuddannelse ind. Det bedste ville være, at alle virksomheder lavede en uddannelsesplan for alle medarbejdere, så den enkelte medarbejder kan føle sig tryk i arbejdslivet. Dertil kommer også seniorpolitik, men det er endnu en lang debat, vi kan tage op senere. 

Jeg ser frem til flere spændende debatter på Folkemødet.