Der er altså 10,9% lønforskel tilbage, som der ikke er nogen logisk forklaring på.
- Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

Undersøgelsen viser nemlig, at mænd tjener næsten 20% mere end kvinder på området. Det skal der dælme gøres noget ved. NU. Det helt præcise tal er 19,7%, og heraf kan kun 8,8% forklares ved, at kvinder holder længere barsel, arbejder mindre eller sidder i stillinger, der kan siges at retfærdiggøre en lavere løn end den, de mandlige kolleger får. Der er altså 10,9% lønforskel tilbage, som der ikke er nogen logisk forklaring på. Eller det er der: For forklaringen er, at vi af historiske årsager stadig lønner kvinder lavere end mænd på det private funktionærområde.

 

Jeg undrer mig meget over, at det stadig forholder sig sådan. At der stadig er kvinder ude på arbejdspladser, der sidder med lønsedler, hvor den udbetalte løn er lavere end hos den mandlige kollega, der sidder over for og udfører de samme opgaver. Jeg undrer mig over det, fordi problemstillingen allerede blev formuleret klart og tydeligt i 1976, hvor ligelønsloven blev vedtaget, og selvom der trods alt er taget nogle skridt fremad på ligestillingsområdet, så er løndelen tydeligvis ikke fulgt med. Det viser VIVE’s undersøgelse med al tydelighed.

 

Vi skal have udlignet den forskel, så kvindelige og mandlige kolleger kan se hinanden i øjnene. Også når de får deres løn udbetalt.
- Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Vi har med andre ord med et område på arbejdsmarkedet at gøre, der berører næsten 1,2 millioner funktionærer på det private område, og vi bliver nødt til at få taget nogle kæmpe skridt i den rigtige retning på ganske kort tid, så vi kan få gjort noget ved ligelønsproblematikken. Vi skal have udlignet den forskel, så kvindelige og mandlige kolleger kan se hinanden i øjnene. Også når de får deres løn udbetalt.

I HK Midt-regi vil vi bringe emnet på banen alle de steder, hvor vi kan påvirke ligestillings- og ligeløns-dagsordener. Sektoren og forbundet vil uden tvivl gøre det samme. Jeg er dog ret sikker på, at der skal handlingsorienteret politisk opbakning til, hvis vi reelt skal ændre ulighed til lighed.

 

Jeg håber, at vores arbejdsmarkedspolitikere på tinge vil læse VIVE-rapporten grundigt og efterfølgende tænke det samme som mig: ”Uligeløn er utilstedeligt på det danske arbejdsmarked anno 2023…”
- Marianne Glintborg, formand HK Privat Midt

 

Det er ved at være tid til mere håndfast politisk action på området. Større gennemsigtighed på lønområdet, som EU netop har indført krav om, er kun ét værktøj. Vi skal tale mere åbent og sammen om vores løn, da det er en åbenhed, som vi kan handle på.

Jeg håber, at vores arbejdsmarkedspolitikere på tinge vil læse VIVE-rapporten grundigt og efterfølgende tænke det samme som mig: ”Uligeløn er utilstedeligt på det danske arbejdsmarked anno 2023…” Politikerne sidder med nogle værktøjer, der ikke bare kan flytte dagsordener, men som også kan sikre mere ligeløn. Brug dem. Så skal vi nok skubbe bagpå.