Coronarestriktionerne er sløjfet, og vi begynder heldigvis at kunne spejde en normal hverdag forude. For en stor del af HK Handels medlemmer ændrer det dog ikke nødvendigvis på den daglige rutine. Mange af jer har troligt passet jeres job i butikken, på lageret eller kontoret gennem pandemien, og tak for det. I har været med til at sikre, at vi andre ikke har manglet noget, selvom verden har været vendt på hovedet. 

Men vi har også medlemmer – særligt på kontorerne – som har stiftet bekendtskab med hjemmearbejde i coronaperioden. Det har for nogle betydet mere fleksibilitet i hverdagen og bedre muligheder for fordybelse i arbejdsopgaverne. Derfor er der også medlemmer, der ønsker at holde fast i hjemmearbejdet, selvom det ikke længere er en anbefaling fra regeringen. 

Men ak. Selvsamme regering, som flere gange har opfordret flest mulige danskere til at tage computeren med hjem for at arbejde, har sammen med arbejdsgiverne indgået en ny aftale om hjemmearbejde, som forringer lønmodtagernes rettigheder.

Hvor arbejdsgiverne før var forpligtet til at stille basale arbejdsredskaber som en indstillelig stol, belysning og en computer med adskilt skærm og tastatur til rådighed for medarbejdere, der arbejder hjemme én dag om ugen, skal de fremover først gøre det efter to dages hjemmearbejde pr. uge. I praksis betyder det, at mange arbejdsgivere kan spare sig fra deres ansvar og lade medarbejderne arbejde sig til dårlig ryg og nakkeskader hjemme ved spisebordet.

Set med HK Handels øjne er det en markant forringelse af arbejdsmiljøforholdene, og samtidig bekymrer det os, da vi ikke kender de langsigtede konsekvenser af omfattende hjemmearbejde. Hverken når det gælder det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, arbejdsgivernes overvågning af arbejdsopgaver eller i forhold til udviklingen af lønniveauet.

Vi opfatter derfor de nye regler som et knæfald for de arbejdsgivere, der gerne vil spare på udgifterne til hjemmearbejdspladser. Hvad både arbejdsgivere og regering tilsyneladende har glemt, er, at mange medarbejdere har udvist en exceptionel stor fleksibilitet under corona. En fleksibilitet, man ikke kan tage for givet. Og som man skal huske at sætte ekstra stor pris på i en tid med mangel på arbejdskraft. HK Handel støtter, at de medarbejdere, der selv ønsker at arbejde hjemme, får mulighed for det. Men det skal ske under ordentlige forhold. Alt andet er en skændsel.

Nye regler for hjemmearbejde

De nye regler for hjemmearbejde ventes at træde i kraft i april 2022.
Hvis du oplever gener eller får skader af at arbejde hjemme, skal du tage fat i din lokale arbejdsmiljørepræsentant, så I sammen med din arbejdsgiver kan finde en løsning på problemet.