Mette Høgh og Peter Hummelgaard

HK Handels formand mødtes for nyligt med justitsminister Peter Hummelgaard for at tale om, hvordan butiksansatte kan få en bedre beskyttelse mod vold og trusler.

En fredag eftermiddag her i november, var jeg indkaldt til møde på justitsminister Peter Hummelgaards kontor. Stemningen var god, selvom emnet var alvorligt: Vi skulle nemlig tale om de trusler og den vold, som alt for mange butiksansatte udsættes for.

Jeg mener, at en del af løsningen ligger lige for: Vi skal have butiksansatte omfattet af den del af straffeloven, som allerede gør det mere strafbart at udsætte eksempelvis taxachauffører for fysisk eller psykisk vold. Det skal med andre ord koste en hårdere straf at true eller være voldelig over for en butiksansat.

Justitsministeren var heldigvis enig i, at det er fuldstændig grotesk, at mange af vores medlemmer har et arbejdsliv, hvor trusler er en del af dagligdagen. Om han vil være med til at ændre lovgivningen, må tiden vise. Men jeg oplevede en minister, som var lydhør, forstående og som mener, at der skal gøres noget ved problemet.

Derfor lovede han også, at han vil invitere HK Handel, politiet og arbejdsgiversiden til et fælles møde, hvor vi skal diskutere, hvordan vi kan få sat en stopper for de voldelige og truende kunder. Ligesom vi skal drøfte, hvordan vi sikrer os, at flere politianmelder episoderne.

Peter Hummelgaard har selv arbejdet i dagligvarebutik, så han ved, at tonen kan være hård og lunten kort hos mange kunder. Det håber jeg, han vil huske på, så vi kan skabe et trygt og ordentligt arbejdsmiljø for de butiksansatte.