Jeg følger den tiltagende valgkamp med en tiltagende gru. Kære politikere, pas nu på, hvad I får lovet. I skulle jo nødigt sætte vores normale demokratiske procedurer ud af drift i jagten på hurtige vælgerpoint.

Pludselig vil statsministeren gerne være med til at tale om lønstigninger for udvalgte offentlige medarbejdergrupper. På trods af at hun som socialdemokrat kender alt til den danske model og ved, at løndannelse aftales bedst mellem arbejdsmarkedets parter som ved, hvor skoen trykker.

Venstres formand vil nedlægge jobcentrene uden en forudgående dialog med de ansatte og deres organisationer. Konservative vil skære i både dagpenge, kontanthjælp og SU ud fra kriterier, de tilsyneladende selv har udtænkt. Borgerne, der rammes, har de ikke lige fået spurgt.

Det er meget bekymrende. I Danmark har vi en stærk tradition for demokrati. Fra den øverste forsamling på Christiansborg til den mindste lille vuggestuebestyrelse. Vi har lokaldemokrati, brugerdemokrati, medlemsdemokrati, beboerdemokrati. Alle former for demokrati, der arbejder.

Grundtanken er, at før vi træffer en beslutning, så spørger vi dem, der bliver berørt af beslutningen. Vi spørger dem, der har forstand på området. Og det gør vi fordi, det kvalificerer beslutningen.

Når man glemmer at lytte til dem, det handler om, plejer det at gå galt. Tænk bare på den nyeste folkeskolereform.

Min klare opfordring til politikerne er derfor at skrue ned for valgflæsket og op for demokratiet.