ung mand og kvinde sidder ved computer og betaler regninger.

 

Ligelønsloven er fra 1976. Den bygger på EU’s ligelønsdirektiv fra 1975 og det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv fra 2006.

 

Men på trods af Ligelønsloven viser HK’s ligelønsberegner, der er lavet på tal fra Danmarks Statistik, at ud af 289 jobs tjener mænd mest i 262 af dem. Det svarer til mere end 90 procent af de omfattede jobfunktioner.

 

Som formand for HK Privat MidtVest synes jeg, det er utroligt at tænke på, at det forholder sig sådan mere end 40 år efter, at Ligelønsloven blev indført.

 

Måske det hænger sammen med, at det stadig er et tabu for mange at tale om, hvad de får i løn.

 

Danskerne holder oplysninger om deres lønforhold helt ind til kroppen. Den udbredte holdning er, at det ikke er noget, der kommer andre ved. Men faktisk har du ifølge Ligelønsloven ret til at drøfte din løn, og det er vigtigt, at du gør det.

 

Derfor opfordrer vi i HK til, at du går ind på vores ligelønsberegnerog prøver at udregne lønforskellen mellem mænd og kvinder i dit job.

 

Lønberegneren viser den faktiske forskel på mænd og kvinders løn inden for det givne erhverv i kroner og øre. Beregneren viser derfor, hvor mange kroner og ører en kvindes løn skal stige eller falde for at svare til en mands løn i samme job.

 

Og så tal med andre om din løn. Kun på den måde er det muligt at sikre lige løn for lige arbejde og gardere sig mod uberettigede lønforskelle. Begynd at tale løn med din kollega. Og er du tillidsrepræsentant, så tag diskussionen med dine kolleger om den løn, de hver især får, og om der er rimelighed i den.

 

Det er almindeligt kendt, at der er en lønforskel på fire til syv procent mellem mænds og kvinders løn, som ikke kan forklares med det kønsopdelte arbejdsmarked, erhvervserfaring eller uddannelse. Det er en forskel, som arbejdsgiverne vil få svært ved at argumentere for, hvis den kommer ud i det åbne.

 

Større åbenhed om løn vil også kunne afdække vilkårlighed, usaglighed og forskelsbehandling i forhold til eksempelvis alder, politisk anskuelse, handicap, seksuel orientering eller etnisk baggrund.

 

Åbenhed om løn kan også bruges som løftestang. Hvis der er større gennemsigtighed på arbejdspladsen omkring løn, og man kan se, hvad andre med tilsvarende arbejde får i lønningsposen, kan det bruges i en lønforhandling.

 

Tavsheden gavner ikke dig som lønmodtager kun din arbejdsgiver. 

Artiklen er opdateret 29. oktober 2020

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.