Vi har fulgt forløbet tæt. Vi har løbende fodret vores input. Og vi har ventet spændt.

I denne uge kom Reformkommissionens anbefalinger, og der er både superspændende tanker og et lidt skævt fokus. Blandt de positive ting glæder vi os over, at der er fokus på, at vi skal lære hele livet.

HK’s årelange kamp for omfordeling af midler til mere efter/videreuddannelse er endelig blevet hørt. Nu skal der investeres mere i efter- og videreuddannelse – det er stort!

Reformkommissionen foreslår fx, at uddannelsestaxameteret til videregående voksen- og efteruddannelse (VVEU) øges nu og her – og at det bliver gratis på sigt.

Reformkommissionen har også kig på realkompetencevurderingen og foreslår ny praksis, der gerne i endnu højere grad skal tage højde for reelle praktiske kompetencer. Det er også rigtig gode forslag.

Hvis vi kan gennemføre det, kan vi tage et enormt skridt hen imod et mere lige og fair arbejdsmarked, hvor uddannelse er tilgængeligt for langt flere også sent i deres arbejdsliv. Men det er også helt nødvendigt, hvis vi skal arbejde stadigt længere.

Uddannelsesmidler bliver revet væk

I HK Stat kan vi se, at interessen for efter- og videreuddannelse er kæmpestor. De særlige penge afsat til HK’erne i staten på de seneste overenskomster bliver revet væk. HK Stats del af Kompetencefonden blev i februar tømt på en halv time, hvilket er klar rekord i al den tid, fonden har eksisteret. Der blev ansøgt om midler til efter- og videreuddannelse for 2,4 millioner kroner udelukkende til HK’ere i staten.

Pengene går til forskellige kurser og uddannelser, hvoraf cirka 70 procent af alle ansøgninger er til ECTS-pointgivende uddannelser (akademi-, diplom- og masteruddannelser).

Kompetencefonden er et supplement

Vi er selvfølgelig nødt til hele tiden at minde arbejdsgiverne om, at midlerne i Kompetencefonden er et supplement. Kompetenceudvikling skal selvfølgelig fortsat finansieres ude på den enkelte arbejdsplads. Men også det kan forhåbentlig blive langt nemmere, når hele samfundet bliver gearet til, at vi skal lære hele livet.

I en kommentar fra vores formand og næstformand Anja C. Jensen og Mads Samsing i HK Danmark lyder den klare opfordring til politikerne, når de skal i gang med reformerne: Se nu uddannelsessektoren som en helhed. Vi skal reformere mere end bare universiteterne for at komme i mål. Jeg er meget enig. Der er og bliver et meget vigtigt element, man skal huske i efteruddannelsesdagsordenen: Den almindelige lønmodtager.

LÆS OGSÅLad os bruge det uddannelsessystem, vi allerede har