I dag er det FN’s internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder. Vold mod kvinder og piger er fortsat den mest udbredte krænkelse af menneskerettighederne i verden og berører mere end 1 ud af 3 kvinder i verden – et tal, der stort set har været uændret i løbet af det seneste årti, ifølge FN. Derfor farves alverdens bygninger i dag orange.

Mere end halvdelen af alle verdens drab på piger og kvinder i 2021 blev begået af en partner eller et andet familiemedlem. Og vold mod kvinder er ikke kun noget, som sker i udlandet. I Danmark er 12 kvinder alene i år slået ihjel af en kæreste eller ex-kæreste. 29 procent af kvinder i Danmark har været udsat for partnervold – fysisk, psykisk eller seksuelt – mindst én gang siden 15-årsalderen.

I HK kæmper vi for ligestilling, kvinders rettigheder – og for alles ret til at være tryg. Og som en del af Kvinderådet, presser vi på for, at vi også i Danmark bliver bedre til at forebygge volden, hvad enten den er fysisk, psykisk eller tager begge former.

Der er mange små tegn, som vi kan blive bedre til at se. Og ting, vi kan gøre for at undgå vold. Og en af disse er, at det skal være muligt for kvinder og mænd at flygte fra voldelige partnere. Der skal være trygge steder at flygte hen, og det skal ske, uden at det medfører selvforskyldt ledighed, når man flytter på krisecenter og ikke kan møde op på sit job.

Så første skridt kunne være at gøre op med den uligestilling, som ligger i beskæftigelsesloven og stille de kvinder, som flygter for deres liv, langt bedre.

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer. Kvinderådet arbejder for at fremme kvinders rettigheder og vilkår med det formål at skabe ligestilling, nationalt og internationalt.

Ulla Moth-Lund Christensen er næstformand i HK Stat og udpeget som HK’s repræsentant i styrelsen for Kvinderådet.  

Læs mere om Kvinderådet