Kolleger og chefer er lige gode om det …

Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet: 
Hvem har du oplevet seksuelle tilnærmelser på arbejdet fra?

46% En kollega 
43% En chef 
8% Flere kolleger
4% Ekstern samarbejdspartner 
3% Flere chefer
10% Andet/andre  
Logo til Stop seksuel chikane 

Læs medlemmernes historier


Igen og igen og igen og …
Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet: 
Var der tale om gentagne seksuelle tilnærmelser fra de(n) samme person(er)?

69% Ja
30%  Nej
1% Ved ikke

Alle former for seksuelle krænkelser 

Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet:
Hvordan vil du karakterisere de uønskede seksuelle tilnærmelser?

63% Fysisk i form af berøring
60% Fysisk i form af bevægelser/fagter
60% Verbale
7% Skriftlige

Sådan reagerede ofrene 

Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet: 

Hvordan reagerede du på de uønskede seksuelle tilnærmelser?

40% Sagde indirekte fra ved fx at gå væk
38% Sagde direkte fra
19% Sagde det til kolleger
19% Sagde det til leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
19% Gjorde ikke noget

7 ud af 10 krænkere gik fri

Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet:
Hvad skete der med den eller de personer, som du har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser fra?

69% Ingenting
13% Vedkommende blev fyret
5% Vedkommende blev irettesat og/eller fik en advarsel
17% Andet

HK/Privat: Stop seksuel chikane! Hent artiklen

Konsekvenser af sexchikanen

Sådan svarede medlemmerne, der havde oplevet decideret seksuel chikane, på spørgsmålet:
Hvordan påvirkede det dig at opleve uønskede seksuelle tilnærmelser?

26% Fik det psykisk dårligt
16% Fik det fysisk dårligt
12% Søgte nyt arbejde

Om statistikken

Tallene i grafikken er baseret på de 121 HK/Privatmedlemmer, der har svaret, at de oplevede de uønskede seksuelle tilnærmelser som decideret seksuel chikane. I undersøgelsen deltog 2104 medlemmer.
Kilde: Epinion for HK/Privat