regnemaskine

Din løn bliver alligevel ikke sat en kvart procent ned fra 1. februar 2021. Danmarks Statistik har fundet fejl i de indberetninger om de statsansattes løn, som talfabrikken bruger til at regne på lønudviklingen. Fejlen betyder formentlig, at lønnedgangen bliver en del mindre end først beregnet.

Om der overhovedet kommer en lønnedgang, og hvor minimal den i så fald bliver, bliver afklaret om nogle dage, når Danmarks Statistik er færdig med nye beregninger.

Danmarks Statistik forventer, at ’justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning.’ Det vil i givet fald betyde, at den varslede lønnedgang bliver mindre end den kvarte procent, der først var lagt op til. 

Hele regnestykket hænger sammen med den såkaldte reguleringsordning. Ordningen skal sikre en ligelig lønudvikling mellem statsansatte og privatansatte. I 2020 lagde coronakrisen en kraftig dæmper på lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Og når de privatansattes løn stiger mindre end ventet, mens de statsansattes løn stiger som aftalt, træder reguleringsordningen i funktion.

Lige nu betyder det, at en aftalt lønstigning per 1.februar 2021 på 0,68 procent ikke kommer til udbetaling. Og så var der desuden lagt op til en lille lønnedgang. Det er denne nedgang, som nu ser ud til at blive mindre end først beregnet.

LÆS OGSÅ: Alle statsansatte går en kvart procent ned i løn