Alle statens ansatte får skåret i underkanten af en promille af deres månedsløn fra februar og frem. Den mikroskopiske lønnedgang skyldes, at reguleringsordningen udmønter negativt, som det hedder.

Det gør den, fordi lønningerne er steget langsommere på det private arbejdsmarked end forventet, da forhandlerne indgik forliget om OK18 for 3 år siden.

Reguleringsordningen skal sikre en ligelig lønudvikling mellem statsansatte og privatansatte. I 2020 lagde coronakrisen en kraftig dæmper på lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Og når de privatansattes løn stiger mindre end ventet, mens de statsansattes løn stiger som aftalt, træder reguleringsordningen i funktion.

Tidligere blev der meldt en lønnedgang på en kvart procent ud. Men helt det viste sig, at reguleringen var baseret på forkerte lønoplysninger. Nu er fejlen rettet.

LÆS OGSÅLønnedgang bliver mindre end varslet

Er du bagudlønnet, vil du får udbetalt den korrekte løn sidst i februar, oplyser OAO, Offentligt Ansattes Organisationer. OAO forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned. Da regulering af februarlønnen for forudlønnede enten var sat i bero eller fejlagtigt nedreguleret, vil der ske en efterregulering af februarlønnen for disse, oplyser OAO.