Computermus og frugter

KY – Kommunernes Ydelsessystem er nu landet som en sag på beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) bord.

Det er SFs Karina Lorentzen Dehnhardt , der har rejst sagen og bedt ministeren lave en redegørelse.

Den direkte anledning er de mange artikler, som bla. HK Kommunal og Kommunalbladet har skrevet, hvori utilfredshed med systemet fra en række kommuner er kommet frem – fx Randers og Esbjerg.

Vil ministeren arbejde for pause til KY?

Ministeren er blandt andet blevet bedt om at redegøre for følgende:

  • Planen for udrulningen af Kommunernes Ydelsessystem fra KOMBIT i landets kommuner
  • Kommentere det forhold, at sagsbehandlingstiden efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem er steget fra fem dage til fem uger i Randers Kommune
  • At HK Kommunal har konstateret, at systemet er fyldt med fejl 
  • Redegøre for retsstillingen for borgere, der får et for lille beløb udbetalt efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem, herunder om kommunerne er forpligtet til efterfølgende at kontakte borgerne og efterbetale det resterende beløb 
  • Oplyse, om ministeren vil gå i dialog med Kommunernes Landsforening med henblik på at sætte udrulningen af Kommunernes Ydelsessystem på pause, indtil fejlene i systemet er udbedret?