På HK Stats kongres 10. juni skal der være valg til den politiske ledelse. Til formandsposten genopstiller Rita Bundgaard. På grund af aldersregler genopstiller nuværende næstformand Peter Raben ikke. 

To har indtil videre meldt sig som næstformandskandidater: Ulla Moth-Lund Christensen og Nina Sundmand Ottesen.

HK Stats redaktion har bedt de to om at svare på en række spørgsmål. Se Ninas svar.

Her svarer Ulla:

Ulla Moth-Lund Christensen

Ulla Moth-Lund Christensen startede som elev i Udenrigsministeriet i 1990 lige efter Sovjet Unionens kollaps og murens fald. Og samme år son Nelson Mandela blev løsladt. - Det var en spændende tid. Uffe (Ellemann Jensen, red.) var minister, og på dagsordenen var i høj grad åbningen mod øst, og igennem det nordiske samarbejde havde vi især fokus på de baltiske lande, fortæller hun. Foto: Lisbeth Hjorth.

Hvad var det første, du blev valgt til?

Første gang jeg stillede op var, da jeg blev formand for elevklubben i Udenrigsministeriet (UM) i 1990. Dengang var der 600 HK’ere i UM, og vi var omkring 50 elever. Jeg havde vist råbt lidt op om nogle forhold, som jeg ikke syntes var i orden, så jeg blev opfordret til at stille op – og blev valgt. Vi syntes ikke, at vi lærte nok, så vi lavede en undersøgelse blandt eleverne, og resultatet tog vi med på et møde med personalechefen. Ved at stå sammen blev vi taget alvorligt. Vi fik forbedret vores uddannelse og fik vist, at vi kunne bidrage med noget mere.

Hvad lavede du før du blev tillidsrepræsentant i Udenrigsministeriet?

Før tiden i UM sejlede jeg på flere krydstogtsskibe til Nordatlanten og på ruten Newcastle-Esbjerg-Thorshavn. Det var super sjovt. Når man er på en båd er man sammen med sine kolleger 24/7, og konflikter skal løses her og nu. Der lærer man virkelig noget om fællesskab.

Når skibet kom i havn, var der 2 timer til at ordne alle kahytter. På et af skibene var en oldfrue på 45 år. Hun var fysisk slidt af det hårde arbejde og havde problemer med at nå det hele. Der kunne jeg godt se, at det nok var en god ide at gå i land og få en uddannelse.

Hvorfor stiller du op som næstformand i HK Stat?

Det arbejde, som HK Stat lavede sammen med resten af fagbevægelsen ved OK18, var rigtig godt. Jeg vil gerne arbejde for, at vi fortsat har stærke og endnu bedre overenskomster. Og så skal vi hjælpe de statslige arbejdsgivere med at forstå, at de selvfølgelig skal ansætte HK’ere til at løse HK-arbejde. 

Hvad vil du gerne ændre eller gøre HK Stat bedre til?

Jeg vil gerne være med til at sætte mere fokus på, at der er en masse opgaver, som HK’erne er de bedste til. Jeg vil gerne sikre bedre vilkår for vores tillidsrepræsentanter og gøre det mere attraktivt at blive tillidsrepræsentant. Jeg synes også, at vi skal blive bedre til at dele alle de gode tiltag på tværs af HK. Jeg vil gerne være med til at trække HK Stat endnu tættere på de lokale afdelinger og skabe et tættere samarbejde.

Hvilke udfordringer for HK’erne møder du i dit arbejdsliv?

Alt for mange medlemmer har for travlt. For mange opgaver og for meget overarbejde. Deres arbejdsliv er for presset, og det slider for mange op. Den pressede hverdag gør også, at en del af vores medlemmer ikke kan overskue at videreuddanne sig, og det er hverken de selv eller arbejdsgiverne tjent med.

En anden ting er, at nogle ledere i staten ikke anerkender værdien af HK’ernes arbejde. Men HK’erne er altså tit de bedste til at eksekvere og få de konkrete opgaver løst.

Hvad er dine vigtigste karaktertræk?

Jeg er god til at lytte, god til at skabe netværk og vende tingene på hovedet og komme med nye ideer.

Hvilket af FN's 17 verdensmål mener du, er det vigtigste?

4. Kvalitetsuddannelse 5. Ligestilling mellem køn 8. Anstændige jobs og det gælder også det psykiske arbejdsmiljø.

Hvilke landspolitiske dagsordener synes du, er vigtigst?

Der er mange, men i forhold til vores arbejde, så er jeg optaget af opgaveglidning, og det, at vi har så meget uddannelsessnobberi i Danmark. Der bliver ansat så mange fra andre faggrupper til at løse HK-arbejde. Når professorerne på vores universiteter har mindre tid til at undervise og forske, fordi de skal administrere, betyder det jo, at både de studerende og forskerne lærer mindre nyt. Den degenerering af viden er tåbelig på så mange planer.

Hvem er din favorit at følge på Instagram?

Jeg er ikke på Instagram, men på LinkedIn følger jeg Stine Bosse og Ursula von der Leyen. Og på Facebook følger jeg HK Stat og Rita Bundgaard selvfølgelig ...

Hvem er din vigtigste rollemodel?

Nelson Mandela for hans tilgivelse og evne til at lægge krig og konflikter bag sig for sit land – og tro på en bedre fremtid.

Hvilken sang passer bedst på dit liv?

"Kæden", fordi den rummer så meget fællesskab og tanken om, at alle har ret til at ønske sig et godt liv.

Hvad er dit yndlingscitat?

Man skal altid have en plan B.

Hvad kan du bedst lide at gøre i din fritid?

Tage i sommerhus med familien og hækle karklude, strikke færøske trøjer og læse en god krimi. Jeg læser også historiske fagbøger, og så har en kollega faktisk fået mig lidt hooked på slægtsforskning.

Se Ullas præsentationsfolder Lille pdf symbol

Ulla Moth Lund-Christensens CV

  • Formand HK Stat Hovedstaden 2010-nu
  • Næstformand i HK Stat København, (nu HK Stat Hovedstaden) 2005-2010
  • Startede som elev i Udenrigsministeriet i 1990. Kom hurtigt med i HK-klubbens bestyrelse, og det viste sig at være ”ret sjovt”. Da tillidsrepræsentanten i 1997 søgte orlov, pegede pilen pludselig på Ulla, og hun var TR ad flere omgange afbrudt af en udstationering i Bruxelles
  • Tillidsrepræsentant i Udenrigsministeriet, ad flere omgange og bl.a. næstformand i ministeriets SU fra 1998-2000
  • Udsendt til den Danske EU-repræsentation/ Belgien, 2000-2003
  • Har været bagerekspedient, au pair i Frankrig, postbud, rengøringsassistent før hun blev kontorfunktionær i Udenrigsministeriet og senere regnskabsmedarbejder/teamleder i Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet

Du kan møde Ulla Moth-Lund Christensen, Nina Sundmand Ottesen og Rita Bundgaard på præsentationsmøder i de lokale afdelinger.

Klik på billedet og hent invitationen Lille pdf symbol

invitation