På HK Stats kongres 10. juni skal der være valg til den politiske ledelse. Til formandsposten genopstiller Rita Bundgaard. På grund af aldersregler genopstiller nuværende næstformand Peter Raben ikke. 

To har indtil videre meldt sig som næstformandskandidater: Ulla Moth-Lund Christensen og Nina Sundmand Ottesen.

HK Stats redaktion har bedt de to om at svare på en række spørgsmål. Se Ullas svar.

Her svarer Nina:

Nina Sundmand Ottesen

På sin opslagstavle har Nina Sundmand Ottesen et billede af Pippi Langstrømpe med citatet: "Hvis man er stille for længe, så visner tungen". Nina mener, at vi skal bruge vores stemme meget mere. - Det er svært at klage over ikke at blive hørt, hvis vi ikke bruger vores stemme, siger hun. Foto: Lisbeth Hjorth.

Hvorfor vil du være næstformand i HK Stat?

Alt for længe har vi mistet HK-stillinger og anerkendelse for vores værdi på de statslige arbejdspladser. Det vil jeg lave om på. Medlemmernes støtte skal omsættes til synlige og mærkbare forskelle på deres arbejdsplads. Det er dét, de betaler for.

Hvornår blev du første gang valgt til en post?

Det blev jeg som 20 årig, da jeg blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen i det boligkompleks, hvor jeg boede. Jeg var blevet opfordret til at stille op af Fru Sand. Hun var en stærk kvinde, der lærte mig at bruge min stemme i beboerdemokratiet, hvor de unge ellers ikke blev hørt. 

Jeg er nok selv blevet lidt af en Fru Sand, for jeg støtter og påvirker også unge til at skabe deres egne muligheder ved at engagere dem i lokale projekter.

Hvad er det vigtigste, du vil gøre eller ændre i HK Stat?

Jeg mener, at fagforeningens vigtigste opgave, kerneopgaven, er at samle medlemmerne i det faglige fællesskab. Vi skal være synlige, så det giver mening, hvorfor vi er her og hvorfor vi står sammen. Konkret vil jeg fremhæve den nye partnerskabsaftale om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser. Det er især vigtigt, at vi værner om og udvikler den danske model og får styrket det lokale aftale- og samarbejdsrum, for det er her, at vi har en stemme og kan være synlige.

Hvilke udfordringer ser du, at HK'erne møder i deres arbejde?

Én udfordring er den usynlige del af vores arbejde. Det kan være svært at se, hvad vi producerer, for vi er så gode til at få hjulene til at løbe rundt, at det ser ud til at være nemt. En anden er, at vi ikke får den berettigede anerkendelse. Man ser ofte først vores arbejde, når det ikke bliver gjort.

Hvad er dine vigtigste karaktertræk?

Tydelighed og ordentlighed. Jeg er ambitiøs, har gennemslagskraft, og så tror jeg på, at jeg kan gøre en forskel.

Hvilket af FN's 17 verdensmål, synes du er vigtigst?

Det må være uddannelse. Hvis folk er oplyste om, hvordan ting hænger sammen, tror jeg, det vil få afsmitning på andre områder som miljø, klima og fattigdom i det globale perspektiv. Lokalt og i praksis arbejder jeg med borgerinddragelse, byudvikling og bæredygtighed via min post som næstformand for Korsør Lokalråd.      

Og hvilken landspolitisk dagsorden vil du fremhæve?

Ligestilling. Ikke kun mellem kønnene, men også socialpolitisk. Alle skal have lige muligheder. Der skal ikke være et A- og et B-hold, hverken på arbejdspladsen, på uddannelsesområdet eller i sundhedsvæsenet. Jeg må også nævne #metoo. Jeg er benovet over de unge, der siger fra overfor den kultur, som i mange år har præget vores arbejdspladser og samfund.

Hvem er din favorit at føle på Instagram?

Haha, jeg følger faktisk Celeste Barber (@celestebarber, australsk skuespiller og komiker, red.). Det er ret sjovt, når hun poster billeder af topmodeller og gengiver dem med sig selv i samme positur. Det er sundt at få vist, at verden ikke nødvendigvis er, som den bliver fremstillet i medierne.  

Hvem er din vigtigste rollemodel?

Jeg kan ikke nævne én bestemt. Fra jeg var helt ung har jeg godt kunne lide at være i selskab med mennesker, der er anderledes end mig selv. Mennesker, der ser perspektiver, jeg ikke selv har været opmærksom på. Det har lært mig at se en sag fra flere sider og at anerkende, når andre mener noget, som jeg ikke nødvendigvis selv er enig i.      

Hvilken sang passer bedst på dit liv?

Heller ikke her vil jeg nævne én. Hvilken sang, der passer på mig, kommer helt an på situationen, stemningen, og hvad der lige optager mig i øjeblikket.

Hvad er dit yndlingscitat?

Hmm, den er svær … jeg har ikke ét bestemt. På min opslagstavle hænger Pippi med citatet: Hvis man er stille for længe, så visner tungen. Det synes mine kolleger er sjovt, fordi jeg taler meget. Jeg synes, at det er et godt citat, fordi jeg mener, at vi skal bruge vores stemme meget mere. Det er svært at klage over ikke at blive hørt, hvis vi ikke bruger vores stemme.

Hvad kan du bedst lide at gøre i din fritid?

Jeg kan godt lide at involvere mig i fællesskaber, hvilket også er grunden til, at jeg er aktiv i flere bestyrelser. Min mand og jeg joker tit med det; for han vil helst være på en øde ø, og jeg vil helst være på hovedbanegården. Heldigvis er vi gode til at balancerede det i privatlivet, hvor familietid også er meget værdifuldt for os.

Se Ninas præsentationsfolder Lille pdf symbol

Nina Sundmand Ottesens CV

Ansat ved Søværnet på Flådestation Korsør som arbejdsmiljørådgiver, hvilket blandt andet omfatter rådgivning af ledelse, koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og at være tovholder ved arrangementer og på samarbejde med kommune og andre eksterne parter. 
Tidligere ansættelser:
 • DTU Efteruddannelse (kursuskoordinator)
 • KU, Det Humanistiske Fakultet (koordinator for administrativt netværk, kursusadministration ved Åbent Universitet, STADS-projektkoordinator på fakultetssekretariatet og studiesekretær på Institut for Musikvidenskab)

Tillidshverv og bestyrelsesposter:

 • Tillidsrepræsentant ved Flådestation Korsør i Søværnet
 • Bestyrelsesmedlem i Forsvarets Landsklub
 • Næstformand i Søværnets koordinerende samarbejdsudvalg
 • Bestyrelsesmedlem i HK Stat Sjælland
 • Tidligere næstformand/TR-suppleant på DTU

Foreningsarbejde i lokalområdet:

 • Næstformand for Korsør Lokalråd
 • Formand for Korsør Bykontor
 • Bestyrelsespost i Korsør Ny skatepark
 • Bestyrelsesmedlem i partiforening
 • Formand for Sumak – socialøkonomisk virksomhed

Privat:

 • 48 år, gift og har 2 døtre.

Du kan møde Nina Sundmand Ottesen, Ulla Moth-Lund Christensen og Rita Bundgaard på præsentationsmøder i de lokale afdelinger.

Klik på billedet og hent invitationen Lille pdf symbol

invitation