Kongres arkivbillede

Målprogrammet, som blev vedtaget på HK Stats kongres i 2016 (billedet) udløb i 2020. Frem til kongressen i 2021 gælder derfor et foreløbigt målprogram. Arkivfoto: Nils Lund Pedersen.

Da HK Stat i foråret 2020 måtte udskyde sin sektorkongres fra 2020 til 2021, stod fagforeningen uden et formelt, kongresvedtaget målprogram. Det seneste målprogram vedtog kongressen i 2016 for perioden 2016-2020.

Alligevel arbejder HK Stat efter klart definerede, men foreløbige mål. De mål besluttede sektorbestyrelsen i august 2020. Udgangspunktet var det forslag til målprogram, som dengang lå klart til den planlagte kongres i juni 2020.

Medlemmer gav input

Dette forslag til målene for sektorens arbejde bygger blandt andet på de mange input fra medlemmer, som HK Stats formandskab, de lokale afdelingssektorformænd og andre tillidsfolk i organisationen modtog på en række workshops for medlemmer om fremtidens HK Stat først i 2020.

Kongressen i juni 2021 skal behandle og vedtage et endeligt målprogram for de kommende 3 år. Kongresperioden bliver nemlig kun 3 mod normalt 4 år – fordi coronaen forlængede den nuværende periode med et år.

Kompetente medlemmer prioriteret i forlænget spilletid

I den forlængede spilletid, HK Stat altså har været ude i siden udsættelsen af sektorkongressen i 2020, har bestyrelsen prioriteret 2 af de 5 overordnede mål i det foreløbige målprogram. Nemlig målet om at arbejde for ’Veluddannede og kompetente medlemmer’ og målet om at sikre ’Værdifulde HK’ere nu og i fremtiden’.

Bestyrelsen prioriterede indsatsen for at give plads til blandt andet arbejdet det omfattende arbejde med at forny HK Stats overenskomster frem mod foråret 2021. De prioriterede mål for det ekstra, 5. år i kongresperioden er henholdsvis mål 1 og mål 4 i det samlede og foreløbige målprogram.

Læs hele målprogrammet her