briller på bog

Har du planer om at tage efteruddannelse? Så er det igen muligt at søge penge til det fra Den statslige Kompetencefond. Foto: Mostphotos

Den Statslige Kompetencefond fortsætter. Det står klart efter den nye statslige overenskomst nu er vedtaget af medlemmerne. Igen i denne overenskomstperiode er parterne blevet enige om at afsætte 172,5 millioner kroner til udvikling af de statsansattes individuelle kompetencer.

Overenskomstperioden OK21 forløber fra april 2021 til 31. marts 2024. I denne periode vil der 3 gange om året blive fyldt midler i Den Statslige Kompetencefonds puljer. Det betyder, at der tirsdag den 1. juni kl. 10 er midler i alle fondspuljerne. De to tømte puljer; Akademiker-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen vil derfor også åbne for ansøgninger igen.

Og man skal ikke tøve med at sende sin ansøgning af sted, siger HK Stats uddannelsespolitiske konsulent Patrick Andreasen:

- Mange kender nu Kompetencefonden, fordi den også eksisterede i sidste OK-periode. Det vil formentlig få den betydning, at der vil være mere rift om midlerne. Så vi opfordrer til, at man skynder sig at søge, når det bliver muligt.

I OK21-perioden er der afsat stort set det samme beløb, som under OK18. Men da fonden først åbnede i september 2019, var der i OK18-perioden kun 1½ år at fordele fondens midler over. I OK21 bliver midlerne fordelt over en 3-årig periode.

Er du i tvivl om, hvad du skal søge støtte til? Prøv HK Stats kompetencehjul eller ring til Karrieretelefonen!

 

Nye kompetencemidler 3 gange om året

I OK21-perioden fyldes alle Kompetencefondens puljer op 3 gange om året.
I 2021 fyldes puljerne med midler:
  • Tirsdag d. 1. juni kl. 10
  • Tirsdag d. 5. oktober kl. 10

I 2022 fyldes der midler i puljerne:

  • Tirsdag d. 1. februar kl. 10
  • Tirsdag d. 7. juni kl. 10
  • Tirsdag d. 4. oktober kl. 10

KILDE: Den Statslige Kompetencefond