Ved overenskomstforhandlingerne har HK Kommunal aftalt med KL og Danske Regioner, at de kommunale og regionale kompetencefonde nu kan støtte med op til 30.000 kroner om året til kompetencegivende efter-videreuddannelse. Og hvis du søger midler til en masteruddannelse, kan du nu på begge områder søge op til 50.000 kroner om året.

Ud over at beløbene nu generelt er højere, så er der også en række forbedringer på enkelte områder. Blandet andet kan man nu søge til it-certificeringer fra både den kommunale og den regionale kompetencefond. Det er også muligt at få fuldt tilskud til socialformidleruddannelsen fra Den Kommunale Kompetencefond. Desuden er der også afsat puljer til efter-videreuddannelse særligt målrettet tandklinikassistenter i kommunerne og lægesekretærer i regionerne.

Find meget mere info om kompetencefonden her på HK.DK - og læs også vores korte guides til de særlige indsatsområder nedenfor.

Fremtidens offentlige arbejdspladser har brug for medarbejdere, der har relevante og aktuelle kompetencer – også indenfor it-området. Derfor har HK Kommunal valgt at udvide kompetencefondene til også at gælde for it-certificeringer. Således er der nu mulighed for både at få formelle kompetencer indenfor it-faget på akademi-, diplom- og masterniveau samt it-certificeringer, som styrker dine kompetencer på flere niveauer.

Hvilke certificeringer giver fonden støtte til?

Kompetencefondene støtter it-certificeringer, der giver medarbejderne bevis for at man har opnået dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt teknologi, metode eller system.
Der gives ikke støtte til brugerkompetencer – dvs. kompetencer, der sikrer at man kan bruge grundprogrammer (fx Office 365, Excel, Powerpoint), interne systemer (fx ESDH, EPJ) og digitale platforme (fx Teams, sociale medier) i den daglige opgaveløsning.


It-certificeringer er et godt supplement til kompetencegivende uddannelse

Med en stærk faglig bevidsthed, viden og kunnen er det lettere at byde ind på de nye funktioner og områder, der kræver en mere specialiseret viden. Derfor er det vigtigt, at du som medarbejder holder sig opdateret med den nyeste udvikling inden for dit felt. Med kompetencegivende uddannelse på akademi-, diplom- eller masterniveau er du som medarbejder sikret et formelt kompetenceløft inden for dit fag. Supplerer du med en it-certificering, får du desuden bevis for opnåelse af dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt teknologi, metode eller system.

Der er nu en særlig mulighed for at søge Den Regionale Kompetencefond om en hel sundhedskommunom-uddannelse. Sundhedsvæsenet, og dermed også lægesekretærens rolle og opgaver, har udviklet sig hastigt både i forhold til behandling, pleje og mængden af data. Derfor er HK Kommunal, sammen med Danske Regioner, blevet enige om, at sikre en særlig pulje i kompetencefonden til lægesekretærernes efter-videreuddannelse.

Få betalt hele uddannelsen

Den særlige indsats for lægesekretærer betyder, at Den Regionale Kompetencefond støtter med hele udgiften til uddannelsen, inkl. materialer og transport. Der er således ingen begrænsning på de kr. 30.000 om året. Du kan søge til hele uddannelsen på en gang eller til de enkelte moduler. Du kan også søge om midler til et studieforberedende kursus, hvis det er længe siden, at du har siddet på skolebænken.

På det regionale område er der nogle udfordringer med at få implementeret lægesekretærindsatsen i ansøgningssystemet, men det er muligt på trods heraf, at ansøge på sædvanligvis. Hvis man søger til mere end de 30.000 kr. kan man, når det særlig ansøgningsmodul i systemet er udarbejdet, efterfølgende sende en tillægsansøgning på restbeløbet.

Hvad er en sundhedskommunomuddannelse?

Sundhedskommunomuddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-3 år og har et samlet omfang af 60 ECTS-point. Uddannelsen udbydes i København (Herlev), Næstved, Odense, Vejen, Aalborg og Aarhus. Ved tilstrækkeligt antal deltagere kan der oprettes hold andre steder.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og består af:

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

Modulerne tages i den rækkefølge, man har lyst til, dog skal man have bestået både obligatoriske og valgfrie moduler, før du kan gå i gang med afgangsprojektet. Du finder mere viden om obligatoriske og valgfrie moduler samt afgangsprojektet hos Komponent/COK.

Nu står døren til efter-videreuddannelse åben for tandklinikassistenterne på det kommunale område. Der er nemlig i denne overenskomstperiode blevet afsat en særlig pulje til tandklinikassistenterne, målrettet Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis (AOP). En uddannelse som henvender sig til tandklinikassistenten, der ønsker at opnå nye kompetencer.

Mængden af udefrakommende krav til tandplejen som arbejdsplads, er steget. Derfor spiller tandklinikassistenten i dag en meget mere aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet, med flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden for patientbehandling, drift og administration. Derfor er parterne nu blevet enige om, at der skal være rig mulighed for at sikre de rette kompetencer til tandklinikassistenterne i fremtiden.

Den store succes med den særlige overenskomstindsats fra OK18 på socialformidlerområdet i kommunerne fortsætter i den kommende overenskomstperiode. Du kan derfor fortsat søge om støtte til den fulde uddannelse, og få 100% tilskud. Indsatsen har vist sig at være en stor succes, som parterne er enige om, spiller en central rolle på det sociale område, hvor efterspørgslen på socialformidlerkompetencer er stigende.

Så hvis du er ansat indenfor HK Kommunals område, støtter Den Kommunale Kompetencefond med hele udgiften til uddannelsen, inkl. materialer og transport. Der er således ingen begrænsning på de 30.000 kroner om året og heller ikke et arbejdsgiverbidrag på 20%.

Når du opretter ansøgning til socialformidleruddannelsen, skal du under faglig organisation vælge ”HK Kommunal særlig pulje”, og derefter vælge HK Socialformidler. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren på fondens hjemmeside.