Modelfoto Jacob Lund Photography

Modelfoto: Jacob Lund Photography

Efter den gamle ferieordning blev den særlige feriegodtgørelse på 1,5 pct. udbetalt med aprillønnen for de statsligt ansatte. En del medlemmer af HK Stat har undret sig over, at der denne gang er udbetalt et mindre beløb. Det har en helt naturlig forklaring.  Udbetalingen af særlig feriegodtgørelse er nemlig blevet lavet om i forbindelse med den nye ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020. Fremover vil den særlige feriegodtgørelse blive udbetalt i to omgange – med lønnen for maj måned og lønnen for august måned.

Procedurerne for hvordan og hvornår dit ferietillæg bliver udbetalt er  ændret. Der er dog ikke ændret på det samlede beløb – det er det samme som tidligere – på statens område 1,5 pct. Staten har dermed 0,5 pct. mere i særlig feriegodtgørelse end den ene procent, der fremgår af ferieloven.

Derfor har du denne gang med aprillønnen fået en lille særlig afregning af særlig feriegodtgørelse på 0,5 procent. Denne afregning stammer fra indefrysningsperioden, og er nærmere bestemt optjent fra 1. januar til 31. august 2020. Sammen med den indefrosne ferie fra indefrysningsperioden blev der indefrosset 1 pct. i særlig feriegodtgørelse. De 0,5 pct. ekstra, som de statsansatte har, blev ikke indefrosset – og er nu blevet udbetalt med aprillønnen. Udbetalingen af særlig feriegodtgørelse med aprillønnen er dermed en teknisk tilpasning i forhold til overgangen til ny ferieordning.

LÆS OM FERIEORDNINGEN: Ferie og feriepenge for dig, der er ansat i staten

Allerede med maj-lønnen vil særlig feriegodtgørelse fra den nye ferieordning blive udbetalt. Så de statsansatte bliver ikke snydt. Med maj-lønnen bliver størstedelen udbetalt – nemlig for 9 måneder. Og med augustlønnen udbetales særlig feriegodtgørelse for de resterende 3 måneder af ferieåret.

Fremover vil der dermed helt fast være to udbetalinger af særlig feriegodtgørelse i stedet for en enkelt udbetaling. I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over udbetalingstidspunkter i 2021 for ansatte i staten.

Oversigt over udbetalingstidspunkter i 2021 for ansatte i staten

Optjeningsperiode

Ferietillæg der udbetales

Udbetalingstidspunkt

1. jan – 31. aug. 2020 (indefrysningsperioden)

0,5% forhøjet ferietillæg (1 % er indefrosset)

Ultimo april 2021

1. sep. 2020 – 31. maj 2021 (nye ferieregler)

1,5 % forhøjet ferietillæg

31. maj 2021

1. juni – 31. august 2021 (nye ferieregler)

1,5 %

31. august 2021