Mostphotos

- Det er ret vildt. Så hurtigt er det aldrig gået før!

Sådan siger Sølvi Rask, chefkonsulent i Kompetencesekretariatet. Hun holder styr på ansøgningerne fra HK’ere i staten, som søger penge til efter- og videreuddannelse fra Kompetencefonden.

I en periode har der været lukket for ansøgninger, fordi de øremærkede penge til HK’erne var brugt op. I dag, 1. juni klokken 10, blev der igen hældt nye penge i fonden. 2,9 millioner kroner plus cirka 600.000 kroner, som var såkaldt tilbageløb fra tidligere bevilget støtte. Altså i alt 3,5 millioner kroner var der at gøre godt med.

Og allerede halvanden time senere kunne Sølvi Rask se på antallet af ansøgninger om støtte til uddannelse, at hele puljen bliver brugt op på rekordtid. Ved 14-tiden var der landet 255 ansøgninger, og nu var der kun 400.000 kroner tilbage at søge, oplyser hun. 

LÆS OGSÅ: HK Stats pulje i Kompetencefonden åbner igen 1. juni

De mange ansøgninger betyder, at vi lukker for nye ansøgninger allerede i morgen, 2. juni, klokken 23.59. Det er aldrig tidligere gået så hurtigt med at tømme HK-karret, konstaterer chefkonsulenten, mens hun holder øje med udviklingen i et regneark.

Fonden åbner igen for ansøgninger den første tirsdag i oktober – samme dag som Folketinget åbner efter sommerferien. Så det er let at huske deadline for dem, der vil søge næste gang.

Fondsmidler er kun et supplement til arbejdsgivers penge

I HK Stat glæder formand Rita Bundgaard sig over, at så mange medlemmer har siddet klar med deres ansøgninger, da fonden åbnede i dag som varslet. Samtidig gør hun opmærksom på, at det stadig er en opgave for de enkelte arbejdspladser at finansiere deres medarbejderes kompetenceudvikling:

- Det er meget positivt med den stærke søgning, MEN jeg er meget spændt på, om man ude på arbejdspladserne også selv bruger flere penge på kompetenceudvikling, siger Rita Bundgaard.

- Husk på, at fonden er et supplement. Det er ikke meningen, at den alene skal betale HK’ernes efteruddannelse. I øvrigt kommer pengene fra fonden fra vores overenskomstforhandlinger. Vi hat selv betalt, og midlerne kunne altså være brugt på noget andet, fx til løn, fastslår Rita Bundgaard.

Akademikeres lyntømning inspirerer

Tidligere har akademikerne i staten tømt deres øremærkede pengetank i Kompetencefonden på ingen tid, mens det er gået lidt langsommere for HK’erne. Sølvi Rask fra Kompetencesekretariatet gætter på, at mange HK’ere er blevet opmærksomme på, at det gælder om at være tidligt ude.

- Rigtig mange HK’ere sidder ved siden af akademikere, hvis pulje slipper op lynhurtigt, siger hun.

En anden grund til HK’ernes stormløb på fonden er, at medlemmerne har fået megen god information om kompetenceudvikling og om fonden. Både fra Kompetencesekratariatet selv og fra HK Stat, vurderer Sølvi Rask.