Danske pengesedler - arbejdsgiverne bruger nemlig corona som carte blanche til at nægte lønforhandling

- Arbejdsgivers kortvarige krise skal ikke have varige konsekvenser for din privatøkonomi. Bliver din løn ikke som minimum reguleret med inflationen, så bliver den mindre værd for hvert år, der går. Du bliver reelt sat ned i løn, siger Vibeke Ansbjerg, som er faglig sekretær i HK Privat.

 

Frustrationerne over arbejdsgivere, der undslår sig mod at lade lønningerne stige, breder sig landet over. Corona er blevet virksomhedsejernes standardforklaring, når de afsporer de lokale lønforhandlinger med tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne. Det oplever faglig sekretær i HK Privat Vibeke Ansbjerg i hvert fald. Hun bliver involveret i stadig flere sager med arbejdsgivere, hvor forhandlingerne forliser.

- Der er generelt et problem med at få forhandlet løn rundt om i hele landet for tiden. Arbejdsgiverne kryber i skjul og bruger corona som undskyldning – også selv om de ikke er ramt af indtægtsnedgang, siger Vibeke Ansbjerg og fortsætter:

Vi anerkender, at der er nogen, der har slået sig gevaldigt på pandemien. Og det er helt åbenbart, at vi ikke kræver lønfremgang i brancher og virksomheder, som er presset i knæ. Men det her er langtfra en krise for alle. Og det er ikke i orden at bruge corona-situationen som undskyldning for ikke at give en ordentlig lønregulering. De virksomheder, som er kommet pænt gennem krisen – og der er mange, der er kommet rigtig pænt igennem – de bør også afspejle det i deres lønregulering.

ER DU I TVIVL OM, HVORVIDT DU KAN TILLADE DIG AT BEDE OM LØNFORHØJELSE UNDER CORONA? LÆS MERE HER.

 

IKKE CARTE BLANCHE TIL AT DUMPE LØN

Vibeke Ansbjerg fortæller, at hun hører om lignende situationer fra kolleger i andre fagforeninger. Og det tegner et billede af en tendens blandt arbejdsgiverne. En tendens, der er virkelig vigtig at imødegå, hvis man ikke vil sættes bagud på lønnen, mener den faglige sekretær:

- Corona er ikke carte blanche til at holde lønnen uændret. Og jeg vil gerne advare alle HK-medlemmer mod at finde sig i det. For bliver din løn ikke som minimum reguleret med inflationen - altså prisstigningerne - hvert år, så bliver den mindre værd for hvert år, der går. Det vil sige, at du reelt bliver sat ned i løn – år for år, siger Vibeke Ansbjerg.

Hun forklarer, at det kan være nødvendigt at holde lønnen i ro, hvis der er tale om helt usædvanlige omstændigheder, men:

 

En stor del af virksomhederne har slet ikke været i krise. Derfor skal I stå sammen og blive ved at klø på for at få jeres lønregulering. Husk også, at for mange af dem, der har været berørt af en krise, har der kun været tale om en forbigående krise. Det vil sige, at arbejdsgivers kortvarige krise ikke skal have varige konsekvenser for jeres privatøkonomi. Så hvis I tager hensyn til en skrantende økonomi, så skal det være med en aftale om, at I får en lønforhøjelse, når der igen er sorte tal på bundlinjen.

Prisstigningerne har de seneste år været diskrete. Fx var de i 2020 på 0,4 %. Men ifølge de økonomiske vismænd forventes inflationen bare i år at stige med 1,4 %. Holder det stik, risikerer du at komme ekstra langt bagud, hvis din løn ikke bliver reguleret. Det bliver nemlig svært for dig at hæve din løn tilstrækkeligt, næste gang du forhandler løn, til at du kan indhente din tidligere købekraft, forklarer Vibeke Ansbjerg.

 

HER ER DE 3 CORONA-SCENARIER, DER BESTEMMER, HVAD DU FÅR I LØNSTIGNING.

SAGER BLIVER OM NØDVENDIGT TAGET I RETTEN

De mange forliste lokalforhandlinger mellem ledelser og tillidsrepræsentanter ude på de danske arbejdspladser har givet travlhed i HK Privat. Vibeke Ansbjerg har de seneste måneder holdt masser af mæglingsmøder ude på arbejdspladserne. Desværre ikke altid med en positiv udgang.

- Når vi ikke har kunnet nå til enighed, så er der jo ikke andet at gøre, end at tage sagen videre i det fagretlige system. Så vi har sager, hvor vi prøver at opnå enighed én gang til ved et organisationsmøde, siger Vibeke Ansbjerg.

For nylig har hun blandt andet forhandlet med laboratorievirksomheden Eurofins, der leverer test- og supporttjenester til blandt andet medicinalindustrien. Selv om virksomheden ikke har været økonomisk ramt af Coronasituationen – snarere tværtimod – så stillede arbejdsgiver sig på bagbenene. Men det er nu lykkedes at få reguleret lønnen og lavet en aftale om fortsat at forhandle lønnen lokalt.

FRITVALGSTIGNING BRUGT SOM UNDSKYLDNING

Ved fornyelsen af de landsdækkende overenskomster i 2020 fik HK Privat indført, at Fritvalgs Lønkontoen skulle stige med 1 % hvert år fra 2020 til og med 2022. Desværre anser nogle arbejdsgivere fritvalgsstigningen som noget, der sætter et punktum for lønforhandlinger.

- Nogle arbejdsgivere hæfter sig ved, at de skal betale de årlige stigninger i fritvalgsbeløbet, som er aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Når de så sidder over for tillidsrepræsentanter og medarbejdere ved de lokale lønforhandlinger ude på arbejdspladsen, så mener de, de har givet dem en lønforhøjelse og nægter at forhandle videre, siger Vibeke Ansbjerg og understreger:

- Men de må ikke sætte den lokale lønforhandling ud af kraft ved at henvise til overenskomstmæssige stigninger. Det er nemlig i strid med overenskomstens bestemmelser om lønforhandling.

LÆS OGSÅ SAGEN OM TO KLINIKASSISTENTER, SOM NÆGTEDE AT FINDE SIG I EN CORONA-DUMPNING AF DERES LØN PÅ HHV. 15 % OG 17 % - SÅDAN CIRKA 4.400 KRONER I REDE PENGE