Rita Bundgaard foto Michael Bech

HK Stats formand Rita Bundgaard holdt sin politiske åbningstale i studiet på Nyborg Strand, hvorfra den virtuelle kongres afvikles. Foto: Michael Bech.

Endelig! Med et helt års forsinkelse kan vi endelig mødes om det, vi er fælles om på tværs af landet bag hver en skærm, at forbedre og forsvare de statsansatte HK’eres job og vilkår nu og i fremtiden.

Med de ord åbnede formand Rita Bundgaard HK Stats kongres 10. juni 2021. Hun lagde op til debat blandt de 200 delegerede om den forgangne periode og fagforeningens nye mål. I sin tale understregede formanden, at mange områder i staten stadig er underlagt omprioriteringsbidraget, selv om man oftere hører politikerne tale om de områder som efterhånden er blevet undtaget.

- Det er den løbende besparelser på typisk 2 procent, som mange statslige arbejdspladser fortsat må bløde hvert eneste år. Det dræner stadig budgetterne på mange statslige arbejdspladser. Vi bliver nødt til at gøre op med opfattelsen af, at omprioriteringsbidraget allerede er afskaffet. Det er ikke tilfældet, sagde Rita Bundgaard.

HK Stat har påpeget de skadelige virkninger af den løbende besparelse i årevis, fordi de rammer skævt, påpeger HK Stat-formanden.

- Omprioritering betyder meget ofte, at pengene flytter fra de mindst synlige opgaver til det som vi oftest ser eller mødes af i kontakten med statslige institutioner. Og nedskæringerne sker helt uden en tilsvarende reduktion i opgavemængden.

141 områder i staten er fortsat underlagt omprioriteringen, mens 132 områder nu er undtaget. Og besparelsen trækker lange spor, også på områder, man troede var fritaget, lød det.

- Bare at hente 2 procent løbende hvert år giver ikke mening. Fx er det kun få uger siden, at Aarhus Universitet fyrede 30 medarbejdere og indgik cirka 50 senior- og fratrædelsesaftaler. Universitetet skulle spare 70 millioner kroner, fordi universitetet siden 2009 har skullet levere 2 procents besparelser hver eneste år som følge af omprioriteringsbidraget.

- Det er jo tæt på absurd. Derfor siger vi, at omprioriteringsbidraget skal helt væk. Lad os nu tage denne økonomiske åreladning af vores arbejdspladser fuldstændig ud. Begynde på en frisk. Naturligvis kan og skal man politisk prioritere, hvor der skal skrues op og ned i staten. Men så må politikerne anvise, hvilke opgaver, der skal løses, og hvilke der ikke længere skal løses, lød den klare opfordring.

HK Stat har netop sendt alle folketingsmedlemmer et postkort med en appel om at tage ansvar i kommende finanslovsforhandlinger ved at afskaffe grønthøsterbesparelsen i staten. 

Rita Bundgaard benyttede også talen til dundre mod statens stigende brug af vikarbureauer.

- Vi vil ikke acceptere vikaransættelser, der løber i det uendelige. Overalt på arbejdsmarkedet må misbruget af langvarige vikaransættelser høre op. Af hensyn til vikarerne. Og fordi vi ikke vil have et arbejdsmarked - hverken offentligt eller privat – der deler arbejdskraften op i et A- og et B-hold, sagde Rita Bundgaard.

Hun glæder sig derfor over, at Erhvervsstyrelsen netop har besluttet at flytte 150 vikarer over på statens overenskomster efter længere tids pres fra HK Stat.

LÆS OGSÅEfter kritik af vikarmisbrug: Erhvervsstyrelsen vil ansætte 150

HK Stats kongres er udskudt fra 2020 og afholdes digitalt som en endags-kongres. HK Stats sektorbestyrelse er samlet i Nyborg for at afvikle kongressen.

Læs mere på HK Stats kongres 2021