Dialog

Privatansatte HK-tillidsvalgte gav på et dialogmøde i juni 2021 deres input til den fremtidige politiske indsats på hjemmearbejdsområdet.

 

- Hvis jeg siger hjemmearbejde, hvad tænker du så?

Sådan lød et indledende spørgsmål, da HK Privat i sidste uge afholdte dialogmøde om hjemmearbejde for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Naturligvis set i lyset af de massive nedlukninger og hjemsendelser under corona.

Præsenteret i en såkaldt ordsky (red. som du kan se længere nede), sendte tillidsvalgte klassikere som koncentration, ro og fordybelse af sted på plussiden, mens minussiden blev repræsenteret af ensomhed, dårligt arbejdsmiljø og manglende sparring og udvikling.

Men centralt placeret som det ord, flest forbinder med hjemmearbejde, stod FLEKSIBILITET. Det kommer på ingen måde bag på Anja C. Jensen, der er næstformand for HK Privat, og som var vært for dialogmødet.

 

Vi ved, at fleksibilitet generelt er noget af det, vores medlemmer efterspørger allermest. Mange strækker sig ofte endog meget langt for at give deres arbejdsgivere fleksibilitet, men de vil også have noget den anden vej, siger Anja C. Jensen.

 

- Og det har de fået, sådan lidt påtvunget, ved hjemmearbejde under corona, så jeg tænker, at det er et udtryk for håb om også i fremtiden at få større fleksibilitet – både tidsmæssig og stedmæssig fleksibilitet i forhold til, hvornår og hvor de arbejder.

Hos Energinet må de arbejde, hvor de vil

Ét sted, hvor fleksibiliteten post-corona allerede er slået igennem er hos Energinet i Fredericia. Her er Berit Schilling tillidsrepræsentant for HK'erne.

Her har de fået fuldstændig fleksibilitet i forhold til, om de vil arbejde hjemme 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 dage om ugen. Erfaringerne fra coronatiden har ifølge Berit Schilling været så gode, at det er tænkt som en permanent model.

- Så længe man tager hensyn til sine arbejdsopgaver og den gruppe kolleger, man arbejder sammen med, så bestemmer vi faktisk fra nu af fuldstændig selv, hvor vi vil arbejde. Det er selvfølgelig forskelligt, men jeg forventer, at de fleste vil arbejde hjemme 2-3 dage om ugen, forklarer Berit Schilling, der samtidig fortæller, at alle medarbejdere er blevet tilbudt alt det rette udstyr, inklusiv hæve-sænkeborde, til at indrette deres hjemmearbejdsplads.

- De, der har haft det svært ved at arbejde hjemme, vil selvfølgelig komme ind, mens de, som har nydt den mulighed for fordybelse, vil arbejde meget hjemme. Men vi skal selvfølgelig også tage hensyn til følelsen af at være et hold. Derfor er det også en del af aftalen, at en afdelingsleder er berettiget til i en specifik situation at sige, at nu skal man komme ind.

 

Læs, fremtidsforskerens bud på, hvordan vores fremtidige arbejdsliv kommer til at se ud

 

KRISEErfaringer giver nye muligheder

Ro, koncentration og færre forstyrrelser er andre ord, der gik igen i såvel ordskyen som i de debatter, der fulgte ved dialogmødet.

Det er der sådan set heller noget overraskende i. At der er meget støj og mange afbrydelser på især dele- og storrumskontorer er en kendt sag.

- Men det gør det jo ikke mindre tankevækkende og bekymrende, at man først finder ro og fordybelse, når man IKKE er på sin arbejdsplads. Så jeg håber virkelig, at mange arbejdsgivere vil tænke sig om og bruge nogle af de erfaringer, vi har fået i den her krise til at se nye muligheder, siger Anja C. Jensen.

 

Ordsky

Ordskyen illustrerer frekvensen af de ord og sætninger, deltagerne svarer på spørgsmålet. Jo større et ord eller en sætning er, desto flere er der, der har svaret det.

 

Et gode, som er svært at give slip på igen

Det håber Kate Nørgaard Rasmussen også. Hun var med på dialogmødet som suppleant for tillidsrepræsentant ved Falck Assistance i Aarhus.

For hende er netop fleksibiliteten ved hjemmearbejde en af grundene til, at man i hendes afdeling ikke alene har kunnet fastholde, men også på nogle områder højnet effektiviteten i arbejdet.

- Det giver en anden mulighed for at få ro til at fordybe sig i en opgave, når det er det, man har brug for. Især for børnefamilier, inklusive mig selv, betyder det også større fleksibilitet ved fx at spare transporttiden og ordne nogle småting i hjemmet i vores selvbetalte frokostpause, som alt sammen giver mere tid og overskud som familie, siger Kate Nørgaard Rasmussen.

 

Det er et gode, som er svær at give slip på igen. Derfor er det vigtigt, at vi i dialog med vores arbejdsgiver finder den rette balance mellem den enkeltes behov og det kollegiale bånd. Jeg tænker også, at det i fremtiden vil være et billigt gode for en arbejdsgiver at kunne tilbyde sine medarbejdere, som fx har lang transporttid.

 

”Dialogen om fremtiden er allerede i gang hos Falck Assistance, og ledelsen er ifølge Kate Nørgaard Rasmussen positivt indstillet over for at finde netop den balance.”

 

Læs, hvorfor næstformand Anja C. Jensen mener, at hjemmearbejde skal være frivilligt

 

Fuld fokus på den mentale trivsel

Der var i ordskyen og samtalerne efterfølgende også fokus på mere negative ord som ensomhed, savn af kolleger og manglende sparring og udvikling. Hele den mentale udfordring, som nogle medarbejdere har bøvlet med i et arbejdsliv vendt på hovedet.

Det har de haft stor fokus på under hele Coronarejsen hos Novo Nordisk, og det er også emner, som Stine Hansen, der blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant midt under corona, har haft en helt særlig fokus på.

 

Det er jo vidt forskelligt, hvordan folk har haft det med at være hjemsendt – fra dem, som har været i hopla over at spare en times transporttid, til dem som bor alene og virkelig har savnet den sociale kontakt. Og det er enormt svært for en leder, der normalt kan se medarbejdernes ansigtsudtryk og nærmest høre folks trivsel på deres skridt ned ad gangen, at opfange, hvordan folk virkelig har det på så lang afstand, forklarer Stine Hansen.

 

Hun har derfor løbende holdt én til én samtaler med ledere om blandt andet, hvilke medarbejdere, man skal være særligt opmærksom på. Om det så er nyansatte; medarbejdere, som måske har udfordringer med de nye teknologiske værktøjer, eller kolleger som under corona har bokset med ældre sårbare forældre eller hjemsendte børn.

- Det har krævet endnu mere dialog end normalt. Alt er så uvant, og ingen har kunnet trække på tidligere erfaringer, fordi vi alle har været på ukendt farvand. Jeg er så privilegeret at arbejde et sted, hvor trivslen i forvejen er i fokus, så jeg har heldigvis ikke skulle kæmpe for, at det blev taget seriøst, siger Stine Hansen.

Endnu er der ikke lagt en færdig plan for hjemmearbejde efter corona. Men det bliver ikke en ensretning, da folk har vidt forskellige arbejdsopgaver og behov.

- Vi skal først og fremmest have en åben dialog om det. Jeg har rigtig mange kolleger, som har behov for at mødes fysisk, og det skal de selvfølgelig have lov til. Så det handler om frivillighed. Derudover tænker jeg også, at mit fokus som arbejdsmiljørepræsentant bliver at sire, at der ikke bliver skabt et A og B hold, hvor nogle bliver favoriseret, siger Stine Hansen.

 

HK Privat har samlet en masse viden og værktøjer om hjemmearbejde på www.hk.dk/hjemmearbejde.