Anja

Næstformand i HK Privat Anja C. Jensen (tv.) besvarede spørgsmål om hjemmearbejde - nu og i fremtiden - sammen med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø (th.) på et dialogmøde for tillidsvalgte.

 

 

Næsten halvdelen af alle privatansatte HK-medlemmer har lyst til mere hjemmearbejde efter corona. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for HK Privat blandt medlemmerne. Men færre end hver tredje bryder sig om, at hjemmearbejde bliver obligatorisk. Faktisk angiver 82 % af medlemmerne, at de foretrækker, det er frivilligt.

Frivillighed er en af næstformand i HK Privat Anja C. Jensens hovedpointer, da hun 24. juni taler til omkring 130 digitalt fremmødte på et dialogmøde for tillidsvalgte om hjemmearbejde:

Vi bakker meget kraftigt op om, at det bliver muligt at arbejde mere hjemmefra i fremtiden. Men der er stor variation i, hvordan vores medlemmer har det med hjemmearbejde. Der er dem, der er vilde med det, dem der synes, det er frygteligt, og så alle dem midt imellem. Det fortæller med al ønskelig tydelighed, at det skal være frivilligt, om vi vil arbejde hjemmefra. Der må ikke være tale om tvang. Og det er altså en overvejelse værd, når I indgår aftaler om det fremadrettede arbejde, at det skal være udgangspunktet.

 

Tillidsvalgte: HK’ere har fået større fleksibilitet under corona. Nu vil vi beholde det

 

Før var de skeptiske –
nu nedlægger de arbejdspladser

For ti år siden var det næsten utænkeligt, at privatansatte HK’ere arbejdede hjemmefra flere dage om ugen. Kun 7 % af HK Privat-medlemmerne svarede ja til det i en Capacent-undersøgelse fra 2011. Dengang havde to ud af tre slet ikke mulighed for at arbejde hjemme.

- Mange af vores medlemmer fik simpelthen ikke lov til at arbejde hjemmefra. Mange steder var der per automatik skepsis over for hjemmearbejde, medmindre det handlede om en leder eller en akademiker. HK’ere af alle slags, fx bogholdere, IT-folk, kundeservicemedarbejdere, lægesekretærer og speditører, de skulle bare være på pletten – klar til at gribe andres bolde og stå til rådighed. Det ændrede corona på; meget pludseligt og meget konkret, sagde Anja C. Jensen.

Hun forklarede, at arbejdsgivernes skepsis over for hjemmearbejde blev gjort til skamme. Hjemmearbejdet var både effektivt og produktivt – og i nogle tilfælde endda endnu mere end før. Derfor er der også virksomheder, der nu er kommet til at glemme frivilligheden, mener hun:

 

Vi hører jo om arbejdsgivere, der vælger at nedlægge arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at tjekke op på, om hjemmearbejde eller distancearbejde i overenskomsterne, eller om I skal udarbejde lokalaftaler eller personalepolitikker, som kan regulere hjemmearbejdet. Her anbefaler vi stærkt, at frivillighed bliver et nøgleord, så den enkelte kollega ikke bliver presset til at påtage sig hjemmearbejde. Et godt sted at starte med at drøfte hjemmearbejde kan eksempelvis være i SU.

I dag er det kun under en tredjedel af HK Privats medlemmer, der ikke kan arbejde hjemmefra, viser en Epinion-undersøgelse fra 2021.

 

LÆS OGSÅ: Haster: Vi skal sikre HK'ere, der arbejder hjemmefra

 

 

VÆR Til stede I ARBEJDSFÆLLESSKABET

Bevarelsen af fysiske arbejdspladser har endnu en dimension. De ulemper, medlemmerne oplever, taler nemlig også for, at man ikke nedlægger fysiske arbejdspladser, for hjemmearbejdet går hårdt ud over trivslen og fagligheden.

Spurgt til de største ulemper ved at arbejde hjemmefra svarer HK Privats medlemmer, at det primært er afsavn af kolleger, mindre fællesskabsfølelse og manglende videndeling og sparring. Og derfor har arbejdsfællesskabet også meget høj prioritet for næstformanden.

- Vi skal huske den fornemmelse, de fleste har haft i noget tid nu; vi savner vores kollegaer. Vi har i det daglige brug for vores arbejdsfællesskab. Det har betydning for langt de fleste at være sammen med andre – at blive set og hørt, at have nogen at sparre med og at spørge. Og vi har med alt vores usynlige arbejde – som vi udfører bag ved skærmene i dag – brug for at blive anerkendt, sagde Anja C. Jensen og fortsatte:

 

Det kan have dystre udsigter for både anerkendelse, faglig respekt – og måske også lønnen, hvis vi lader det usynlige og understøttende arbejde blive endnu mindre synligt ved at fjerne det fra arbejdspladsen. Og vi kan ikke bare tage for givet, at vi kan arbejde hjemme 4 dage og så kigge ind til en kaffe med de andre om fredagen – for så er de der måske ikke. Det er et fællesskab, og både du og jeg er en vigtig del af det. Det er der, hvor vi er sammen med mennesker, vi ikke selv har valgt. Og det er med til at gøre os klogere og dygtigere.

 

Langt de fleste tillidsvalgte mødedeltagere var enige med næstformanden i, at det er vigtigt at være på arbejdspladsen flere dage om ugen. Mødedeltagerne stemte nemlig om, hvorvidt det er vigtigt at være på arbejdspladsen flere dage om ugen. Resultatet blev således:

 

  • I meget høj grad 32 %
  • I høj grad 38 %
  • I nogen grad 24 %
  • I mindre grad 7 %
  • Slet ikke 0 %
[FAKTA]

ULEMPER VED HJEMMEARBEJDE

Mange af de ulemper, privatansatte HK-medlemmer oplever ved hjemmearbejde, har fordoblet irritationsværdi fra 1. til 2. corona-nedlukning, viser to Epinion-undersøgelser lavet for HK Privat:
   1. nedlukning 2. nedlukning Stigning fra 1. til 2. nedlukning 
 Vi sparrer og ideudvikler mindre med hinanden  22 % 46 % 109 %
Vi videndeler mindre
 24 % 48 %  100 %
 Fællesskabsfølelsen bliver mindre  37 % 65 % 76 %
 Jeg savner mine kolleger  46 %  75 % 63 %
 Arbejdstid og privattid flyder sammen  26 %  35 %  35 %

 

 

 

 

 


Vis mere

 

 

Forstå, hvad det hybride arbejdsliv er for en størrelse. Læs fremtidsforskerens bud på det


 

Arbejdsgivers ansvar og alles opgave

Den sidste pointe, Anja C. Jensen fremhævede under dialogmødet var arbejdsmiljøet. Det skal være i orden; både det psykiske og det fysiske. Hvad enten det er den psykiske belastning, antallet eller typen af opgaver eller ledelseskontakt på den ene side og så ergonomien med separat skærm og tastatur, støtte af underarmen eller indstillelige stole på den anden.

- Arbejdsmiljø er arbejdsgivers ansvar og alles opgave! Men arbejdsgiver kan ikke bare tørre ansvaret af på medarbejderne, sagde næstformanden.
Hun forklarede, at der er virksomheder, der er begyndt at tvinge folk til faste hjemmearbejdsdage. Ligesom der er medarbejdergrupper, der er så sultne og ivrige efter at bevare retten til at arbejde hjemme, at de er klar til at underskrive dokumenter, der løser arbejdsgiveren fra sit ansvar for arbejdsmiljøet i hjemmene.

- Den går naturligvis ikke! Heldigvis kan arbejdsgiverne ikke frasige sig deres arbejdsgiveransvar på den måde. Men jeg forstår godt, at det kan virke tillokkende bare at skrive under for at få lov til at beholde noget, som vi har opdaget fungerer rigtig godt.

 
[FAKTA]

gener og smerter

Ifølge en Epinion-undersøgelse har hver tredje af de medlemmer, der arbejder hjemmefra, gener/smerter efter dårlige arbejdsstillinger ved hjemmearbejde. Ud af dem har: 
  • 79 % Gener/smerter i skulder/nakke
  • 46 % Gener/ smerter i lænden
  • 41 % Gener/smerter i ryggen
  • 24 % Jeg har hovedpine
  • 21 % Gener/smerter i arm(e)
Vis mere

Anja C. Jensen fortalte de fremmødte, at HK er blevet enige om nogle pejlemærker for hjemmearbejde. Dem kan du finde her.

HK Privat har lavet en tjeklistetil tillidsvalgte om hjemmearbejde med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven. Den sætter fokus på, hvilke overvejelser I kan gøre jer og hvor I kan få mere viden. HK Privats plan er at udarbejde 10 bud for hjemmearbejdet. De skal danne grundlag for en fremtidig politisk indsats – og også for et topmøde, som bliver holdt til september, hvor arbejdsgiverorganisationer og politikere bliver inviteret. De 10 bud er deltagerne med til at formulere, fortæller næstformanden.

 

HK Privat har samlet en masse viden og værktøjer om hjemmearbejde på www.hk.dk/hjemmearbejde.