Undrer du dig over, at du ikke har fået besked om den nye sundhedsordning i din digitale postkasse eller i din app fra Sampension? Her er forklaringen: Ansatte under Civilarbejderloven er ikke omfattet.

Det hænger sammen med, at sundhedsordningen i Sampension er oprettet som en del af pensionsaftalen for overenskomstansatte efter OAO-S Fællesoverenskomsten, hvor arbejdsgiver indbetaler 11,19 procent eller 15,0 procent i pensionsbidrag.

LÆS OGSÅSygdomsforebyggelse bliver en del af din pensionsordning

Ansatte efter Civilarbejderloven har civilarbejderpension. Hvis medlemmet har tillæg/løndele, som der beregnes pensionsbidrag af, indbetales det til den Supplerende Pension i Sampension.

Den Supplerende Pension er alene en opsparingsordning uden forsikringsdækninger.

Skønsmæssigt er 800 forsvarsansatte inden for OAO-S’ område ansat efter Civilarbejderloven, og derfor omfattet af civilarbejderpension. Af de 800 er omkring halvdelen HK’ere, skønner HK Forsvarets Landsklub.

Alle medlemmer, som er omfattet af den nye sundhedsordning, har fået besked i den digitale postkasse. Beskeden kan også ses i Sampensions app.

Sundhedsordningen kan i øvrigt også ses på appen fra midt i november, oplyser Jakob Juul-Thorsen, kundechef i Sampension.

Redaktionen håber, at dette skaber klarhed over de spørgsmål, som er opstået om sundhedsordningen.